Zacht landen in de praktijk van welzijn en zorg

Ontwikkelatelier voor startende mbo en hbo professionals

Wil jij als startende mbo’er of hbo’er goed werk maken van jouw vakmanschap? Doe dan mee aan het ontwikkelatelier dat start op 23 januari 2023. Dit wordt georganiseerd door het practoraat van CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland en de Beroepsvereniging Sociaal Werk (BPSW).

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met goed werk en groeien in vakmanschap. Regelmatig lezen en horen we dat veel starters in welzijn en zorg het vak en de sector snel, binnen twee jaar na diplomering, verlaten. Wij denken dat dat anders kan en dat dit ook hard nodig is. In onderzoeken hierover wordt als één van de sleutels gegeven dat ruimte om je te kunnen en mogen blijven ontwikkelen in het vak, ook na de opleiding belangrijk is.

In dit ontwikkelatelier gaan we daarom aan de slag met vragen als: kun je als starter in het werkveld van werkervaringen leerervaringen blijven maken? Wat is het ‘goede’, hoe kom je daarachter en hoe kun je groeien in dat goede goed doen? Hoe ontwikkel je weerbaarheid in lastige situaties, zoals ethische kwesties en/of wanneer jouw eigen waarden en normen onder druk komen te staan? Hoe doe je dat zonder jouw eigen waarden te verliezen? En waar vind je daarbij houvast in je vak? Tot slot werken we steeds meer in diverse gezelschappen samen met meerdere generaties en meerdere functies en achtergronden van mensen. Hoe leer en ontwikkel je samen met zo’n divers team? Het is belangrijk om daar voor jezelf en met je team ruimte voor te maken.

Voor wie?

• mbo’ers en hbo’ers die recent (minder dan drie jaar geleden) zijn gediplomeerd en gestart zijn met werken in welzijn en zorg, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, sociaal werkers of persoonlijk begeleiders.

• En die van én met elkaar willen leren over wat voor jou goed werk in de praktijk betekent en hoe je jouw vakmanschap kan blijven verdiepen.

Hoe gaan we aan de slag?

Het practoraat CIV Welzijn & Zorg van mboRijnland en BPSW organiseren hiervoor zeven ontmoetingen. In de bijeenkomsten vertrekken we vanuit ieders nieuwsgierigheid, praktische wijsheid en kennis. Jouw ervaringen staan centraal. Waar nodig brengen we extra kennis en expertise in. Bijvoorbeeld door het uitnodigen van gasten. Na zo’n bijeenkomst kun je de opbrengsten uitproberen in de praktijk. Zo doen we met elkaar ervaring op in wat wel of niet werkt, wat nodig is en/of welke nieuwe vragen er ontstaan.

Praktische informatie:

De bijeenkomsten duren zo’n 2,5 uur en zijn gepland op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. De data zijn: 23 januari, 13 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni; met een terugkombijeenkomst op 11 september. De bijeenkomsten vinden plaats in Leiden. Aan de bijeenkomsten zijn behalve jouw betrokkenheid en inzet geen kosten verbonden. We hebben maximaal plek voor acht deelnemers. Wees er snel bij!

Dus wil jij:

• Jouw praktijkervaringen inbrengen, samen leren en aanknopingspunten vinden voor goed werk (voor jezelf en je team)?

• Je verdiepen in wie jij bent in je vak, in de waan van de dag focus houden op jouw vakmanschap en betekenis geven aan jouw vakmanschap?

• Met collega’s op zoek gaan naar wat werkplezier maakt en hoe je je enthousiasme behoudt voor het vak?

• En een netwerk opbouwen met collega’s uit andere organisaties om elkaar te voeden en te inspireren?

Aanmelden

Aanmelden ontwikkelatelier

Heb je nog vragen en/of wil je graag nog wat meer informatie voordat je je aanmeldt. Mail gerust naar Leanne Terbeek: lterbeek@mborijnland.nl.