Vmbo leerling krijgt les van mbo student Zorg en Welzijn

Vmbo-leerlingen met het profiel vak Mens en Zorg van het Scala college Alphen aan den Rijn kregen vorige week les van vierdejaars mboRijnland studenten Welzijn en Zorg. Zo maken de vmbo’ers kennis met het mbo en het betreffende profiel en kunnen de studenten hun recent geleerde kennis overdragen. Win-win voor beide partijen.

In het praktijklokaal hadden de studenten acht casussen neergezet. Situaties die kunnen voorkomen in de thuiszorg. Hoe doe je steunkousen aan? Hoe help je iemand uit bed achter een rollator? Maar voordat de vmbo leerlingen aan de slag gingen, moest eerst een paar van de protocollen worden nageleefd: sieraden afdoen, haar in een staart en een wit jasje aan.

Ouderenzorg
In groepjes van twee gingen de leerlingen bij een bed staan en kregen ze van de student de casus te horen. “Deze patiënt heeft een halfzijdige verlamming, dat kan komen door een CVA of een ongeluk. Hoe help je hem uit bed? Eén van jullie speelt de patiënt, de ander speelt de thuiszorg medewerker.” Na wat over en weer gegiebel verdelen de leerlingen de rollen en gaan ze aan de slag. “Goed opletten”, adviseert één van de studenten, “want volgende week krijgen jullie hier een toets over.”

De leerlingen die op het vmbo dit profiel volgen willen niet allemaal de zorg of verpleegkunde in, soms weten ze nog helemaal niet welke kant ze op willen. Een paar wel: “Ik overweeg Verpleegkunde te doen. En uiteindelijk ouderenzorg in het ziekenhuis. Deze les vind ik dus erg leuk.”

Goede keuze
De praktijklessen vallen onder Doorlopende Leerlijnen, een samenwerking tussen voortgezet onderwijs en het mbo. Yvonne van Sijl, docent Gezondheidszorg: “Het idee is dat vmbo leerlingen kennismaken met het mbo. Hoe zien de lessen eruit? Ze ervaren in de praktijk wat het profiel inhoudt. We hopen hiermee dat ze een goede keuze maken en de groep uitvallers in het eerste jaar op het mbo wordt verkleind. Aan de andere kant is dit voor de mbo student een manier om datgene wat ze hebben geleerd nog eens goed uit te leggen aan iemand anders. Een extra oefening voor hun examen. Door corona heeft dit stil gelegen, maar ik hoop de komende tijd dat we de samenwerking tussen vmbo en mbo op deze manier kunnen versterken.”

Alle vmbo-leerlingen hebben inmiddels de toets gehaald.