Verbindend Leren

Studentenwissel in de zorg

Als LUMC verpleegkundige tijdelijk werken als thuiszorgmedewerker bij Marente. Of als medewerker gehandicaptenzorg Gemiva meedraaien op de transplantatie afdeling bij het LUMC. Tijn Windhorst en Astrid den Dulk zijn twee van de 25 BBL studenten die de opleiding Verbindend Leren volgen met als onderdeel een studentenwissel. Een kijkje in andermans keuken en zo je kennis in de zorg verbreden. Inmiddels is de laatste student terug naar de eigen werkplek. De externe werkervaring zit erop. Een terugblik op deze bijzondere studentenwissel. “Ontzettend leuk, maar soms ook pittig.”

Met als titel Verbindend Leren, is de BBL maatwerk opleiding Verpleegkundige niveau 4 ontworpen onder de koepel van samenwerkingsverband CIV Welzijn & Zorg en gebaseerd op werkplekleren met leertechnologie. Voor de studenten is de praktijksituatie de leersituatie. Doelstelling is een betere aansluiting tussen onderwijs en werkvloer en hierdoor een geringer verloop van verpleegkundigen. Vijf partners werken binnen dit project samen: het LUMC, de zorgorganisatie Marente, de Gemiva-SVG-groep, de thuiszorgorganisatie Libertas en natuurlijk mboRijnland. Vanaf komend schooljaar doet ook Respectzorg mee.

Cultuuromslag

De studentenwissel is zo’n zeven weken geleden gestart. mboRijnland docent Jeanine Lippens vertelt dat het best wennen was. “Soms was er sprake van een cultuuromslag of een fysieke aanpassing. Zo loopt een aantal bij een fysiotherapeut. In een verpleeghuis doe je lichamelijk zwaar werk. Als je uit de ziekenhuiswereld komt, is dat echt wennen. We besteden iedere week uitvoerig aandacht aan een terugkoppeling, zodat iedereen zijn ervaringen kan delen.”

Astrid den Dulk, werkt 25 jaar in de gehandicaptenzorg bij Gemica SVG. “Ik werk met jongeren die ernstig meervoudig beperkt gehandicapt zijn. Onze cliënten zijn beperkt in hun communicatie mogelijkheden waardoor wij continu hun lichaamstaal aflezen. Zo proberen we in te spelen op hun wensen en ongenoegen. Je betekent echt iets voor de client, dat is misschien wel het mooiste van ons beroep. Mijn leidinggevende vertelde over deze opleiding met als onderdeel de uitwisseling. Dat sprak mij meteen aan. Het is bij onze doelgroep ook van belang dat we medisch onderlegd zijn.

Tijn Windhorst

“Bij het LUMC draai ik mee op de transplantatie afdeling. Het is ontzettend leuk, maar soms ook overweldigend. Gelukkig word ik goed begeleid. Ik ben gekoppeld aan een verpleegkundige. Tot nu toe heb ik geleerd hoe je snel en effectief iemands dossier kan lezen. En ik heb de betekenissen van veel afkortingen geleerd, maar ook van labwaarden, klinisch redeneren. Een groot verschil is dat ik hier werk met patiënten die best wat mee hebben gemaakt, maar goed kunnen verwoorden wat ze voelen en ervaren. Dat is voor mij wel confronterend, omdat ik dat vanuit mijn werk niet gewend ben. Een verschil is dat wij veel tijd en aandacht kunnen besteden aan het geestelijk welzijn van onze client. In het ziekenhuis wordt vaak een maatschappelijk werker ingezet. Wat dat betreft is het een mooie aanvulling op mijn huidige baan. Ik ben meer een compleet verpleegkundige geworden.”

Lichtpuntje

Tijn werkt bij het LUMC op de afdeling Chirurgie, en is nu thuiszorgmedewerker bij Marente. En dat bevalt prima, vertelt hij. “Omdat ik op pad ben, heb ik veel vrijheid. Ik kom bij verschillende mensen thuis, met andere achtergrond, afkomst, dat maakt het heel wisselend. Schrijnend is dat, zeker in deze tijd van corona, mensen eenzaam zijn. Mijn bezoek is een lichtpuntje. Je betekent echt iets voor mensen. Ik was in het begin best sceptisch, moet dat nou zo’n externe stage, zag het als een onderbreking van mijn studie. Maar ik sta er nu anders tegenover. Ik leer best veel, merk dat ik groei in mijn contacten met patiënten, die zijn in de thuiszorg intensiever. Bovendien werk ik nu met andere disciplines, zoals een huisarts. Dat is heel leerzaam.”

Sonja Jong, projectleider bij CIV Welzijn & Zorg vertelt dat de betrokken organisaties ook positief zijn. “De studentenwissel is een verrijking en verbreding van de opleiding. Medewerkers doen kennis op. Natuurlijk leren ze ook op school, maar het zelf ervaren in het werkveld is toch anders. Na deze wissel duurt de opleiding nog een jaar. Ondertussen zijn we achter de schermen al plannen aan het maken voor de nieuwe opleiding Verbindend Leren. Of daar nog aanpassingen in komen weten we nog niet, maar alle partijen staan er zeker achter.”

Jeanine tenslotte: “Het is best zwaar om een opleiding te volgen naast je werk in combinatie met je privéleven. Ik bewonder ze. Maar dit is echt een gigantische verrijking. Met over een jaar een welverdiend diploma.”