Unieke samenwerking Penitentiaire Inrichting Alphen, mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg

In totaal zijn 40 penitentiaire inrichtingswerkers van de Penitentiaire Inrichting Alphen gestart met de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroep (PBSD). In plaats van in drie jaar doet deze groep de mbo opleiding niveau vier in anderhalf jaar tijd. Een uniek opleidingstraject, samen vormgegeven door mboRijnland en de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen binnen het CIV Welzijn & Zorg.

Tijdens de opleiding gaan de studenten dieper in op het werken met mensen met problemen op sociaal gebied, gedragsproblemen of psychische problemen. Voor de penitentiaire inrichtingswerkers (PIW) zijn dat bekende eigenschappen waar ze dagelijks mee worden geconfronteerd. “Daarom is jullie praktijk de basis wat we gaan behandelen”, benadrukt docent Peter Hiscock tijdens de eerste les.”

In plaats van een klaslokaal vol zorgstudenten, zaten er tijdens de eerste les 18 PIW-ers in een zaal, uiteraard netjes op 1,5 meter afstand. “De eerste twee lessen vinden gelukkig op locatie plaats. De rest zal door corona helaas online zijn”, vertelt Janet Jaspers, projectleider bij het CIV Welzijn & Zorg.

In de avonduren

Jessica is samen met haar collega Luc, als opleidingscoördinator vanuit PI Alphen vanaf het begin betrokken bij het opzetten van deze Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). “Onze organisatie wil meer investeren in onderwijs zodat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen tot verder ontwikkelen. Onderwijs moet voor iedereen bereikbaar zijn. De grootste uitdaging was het zoeken naar een opleiding inclusief docenten die ook in de avonduren les kunnen geven, want overdag moeten deze studenten werken. Het Makelloket, een onderdeel van het opleidingsinstituut waar externe opleidingen ingekocht worden van DJI is in contact gekomen met het CIV Welzijn & Zorg. Beide partijen zagen een samenwerking wel zitten samen met mboRijnland. En toen brak corona uit en lag alles op zijn gat. Gelukkig kunnen we nu starten met een live bijeenkomst, dat is voor de motivatie heel belangrijk voor de rest van de opleiding, Je vormt samen als het ware een team, met elkaar ga je de opleiding doen en je examen behalen.”

Werkplekleren

De opleiding maakt gebruik van het online platform werkplekleren. Deze digitale manier van leren komt in deze tijd goed uit. Op dit platform is ruimte voor contact met docenten, studenten en met het werkveld. Opdrachten worden er ingeleverd en beoordeeld en er is plek om te chatten. Daarnaast vindt onderwijs gedeeltelijk op de werkvloer plaats. mboRijnland docent Marianne Weijers: “We passen de opleiding aan het werkveld van de studenten aan. Deze groep is voor ons als docenten ook nieuw, maar ook het werkveld. Het is voor het eerst dat we les geven aan medewerkers van een gevangenis. We gaan van elkaar leren.”

Inhoudelijke begeleiding

Studente José reageert ook enthousiast. “Deze opleiding sluit aan bij mijn vak. Ik wil meer inhoudelijke begeleiding bij hoe ik met onze cliënten om kan gaan. Ik ben blij dat ik deze kans krijg, hoewel het best pittig zal zijn in combinatie met werk en een gezin. Maar dat heb ik er wel voor over, als het aan mij ligt ga ik hierna de vervolgopleiding doen op hbo niveau.”

Onderwijsinnovatie

Het CIV Welzijn & Zorg is een regionaal samenwerkingsverband in het gebied Leiden-Woerden tussen bijna 40 instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. Met elkaar werken deze partijen aan oplossingen van de toekomst in zorg en welzijn en de daarvoor benodigde onderwijsinnovatie. Dit gebeurt onder meer via werkplekleren en moderne leertechnologieën. De op maat gemaakte PBSD opleiding bij PI Alphen is een mooi voorbeeld van een Leven Lang Ontwikkelen.