Archieven

Experimenteerhuis Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil zich ontwikkelen tot living lab, tot levensechte experimenteerruimte. In dit kader heeft de gemeente Zoetermeer een ‘Experimenteerhuis’ aangeschaft. Dit is een wooncontainer die is ingericht als…

Gedifferentieerd richting de zorg

Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project Gedifferentieerd…

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren

Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een project ontwikkeld dat sneller dan normaal goede medewerkers aflevert….

Lerend wijkcentrum Teylingen

Een samenleving helpen creëren, waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. Bij die missie wil Stichting Welzijn Teylingen, partner van het CIV Welzijn & Zorg, graag professionals in opleiding betrekken….

Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & Zorg een vernieuwend onderwijstraject ontwikkeld. Studenten van…

Verbindend Leren

Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbindend Leren. De doelstelling: een…

Lerend wijkcentrum Radius Leiden (in voorbereiding)

In het beoogde Lerend wijkcentrum Radius Leiden volgen studenten, de toekomstige werknemers van zorg- en welzijnsinstellingen, actueel onderwijs. Actueel omdat zij in de praktijk leren en workshops vanuit het werkveld…

Bus63

In dit CIV-project werken studenten van mboRijnland samen met Mooi Zoetermeer (Xtra) aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Dit doen ze samen met wijkbewoners en netwerkpartners uit…