Archieven

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) Werkplekken met leertechnologie

Hybride maatwerk traject voor de opleiding Verzorgende Individuele Zorg niveau. Een versneld onderwijsprogramma, in nauwe samenwerking tussen mboRijnland, de betreffende zorginstelling en CIV Welzijn & Zorg. In plaats van drie…

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4 werkplekken met leertechnologie

Penitentiaire inrichtingswerkers volgen de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroep (PBSD). In plaats van in drie jaar doet deze groep de mbo opleiding niveau 4 in anderhalf jaar tijd. De studenten…

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, niveau 3 werkplekken met leertechnologie

Een samengestelde groep ervaren mensen op mbo niveau 2 huishoudelijke dienst en zij-instromers niveau 3 volgen de maatwerk opleiding tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 3.

Gedifferentieerd richting de zorg

Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project Gedifferentieerd…

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren

Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een project ontwikkeld dat sneller dan normaal goede medewerkers aflevert….

Practoraat CIV Welzijn & Zorg

Praktijkgerichte vraagstukken van onze partners Het practoraat van CIV Welzijn & Zorg richt zich op ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en het veranderend werkveld. De onderzoeksagenda van het practoraat…