Studenten geven workshop zorgtechnologie aan thuiszorgmedewerkers

Studenten Agogisch medewerker GGZ die thuiszorgmedewerkers scholen in het gebruik van moderne zorgtechnologie. Het gebeurde op 11 en 18 maart in het experimenteerhuis Zoetermeer. Een unieke samenwerking tussen Vierstroom Zorg Thuis, MobileCare, mboRijnland en het CIV Welzijn & Zorg.

Technologie in de thuiszorg wordt steeds belangrijker. Zo heeft de thuiszorg van Vierstroom Zorg Thuis de VirtueleThuiszorg omarmd. Hierin maken medewerkers van de thuiszorg gebruik van innovatieve hulpmiddelen in de wijkverpleging. Denk daarbij aan een horloge die dag- en nachtactiviteit meet en een alarmknop heeft, beeldbellen en een automatische medicijndispenser. Deze zorgtechnologie kan het welzijn en de zelfstandigheid van de cliënten vergroten en de mantelzorgers ontlasten.  Bovendien kan technologie de kosten in de zorg omlaag brengen en het werk van zorgverleners verlichten. Het is daarbij wel belangrijk dat zorgverleners deze technologie omarmen en als toegevoegde waarde voor cliënten zien. Studenten van de opleiding Agogisch medewerker GGZ hielpen de medewerkers hierbij.

Positieve ervaringen opdoen

Als ambassadeurs zorgtechnologie zaten Nazia en Nidel, derdejaars studenten Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg van mboRijnland, donderdag 18 maart om tafel met medewerkers van thuiszorgorganisatie Vierstroom Zorg Thuis om uitleg te geven over het inzetten van technische zorgmiddelen. Doel van dit project is dat beide groepen positieve ervaringen op doen met zorgtechnologie zodat ze de meerwaarde ervan inzien en dit ook inzetten in hun werk met cliënten. Want hoe werkt een alarmbel? Wanneer ga je beeldbellen met een cliënt? En wat doet een Vivago horloge? Het leverde in eerste instantie mooie gesprekken op tussen de ervaren professionals en de startende zorgmedewerkers.

Nazia bespreekt met Desiree en Esther het Vivago horloge.

Experimenteerhuis

Voor de gelegenheid hadden de studenten het Experimenteerhuis in Zoetermeer gezellig aangekleed. Koffie, thee en koekjes stonden klaar. Als gastvrouwen ontvingen de studenten de thuiszorgmedewerkers. Uiteraard in kleine groepjes. In totaal brachten tien medewerkers van Vierstroom Zorg Thuis een bezoek aan het Experimenteerhuis: een mobiele buurtkamer waar (jong)senioren elkaar kunnen ontmoeten. En waar studenten samen met zorgmedewerkers kunnen praten over de zorgtechnologie, voorzieningen en begeleiding die nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig en gezond te wonen en te reizen.

De thuiszorgmedewerkers Desiree Overbeeke en Edith van der Vliet waren zichtbaar onder de indruk van de plek, maar vanuit beroepsoogpunt ook kritisch. “Dat randje bij de douche is te hoog.” Nazia en Nidel leidden de dames rond en gaven netjes uitleg. Naast haar studie, werkt Nazia in de geestelijke gezondheidszorg en Nidel bij een thuiszorgorganisatie. Nazia: “Ik merk dat mensen graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Deze technische hulpmiddelen zijn een prima ondersteuning daarbij.”

Hartstilstand op afstand signaleren

Desiree wil weten hoe een horloge registreert als iemand bijvoorbeeld een hartstilstand heeft. Nidel legt uit dat de activiteit van de drager en de temperatuur worden gemeten. “Wanneer iemand flauwvalt, dan verandert de activiteit en geeft het horloge een verslechterende toestand melding of zelfs inactiviteit melding. Het horloge herkent iemand op basis van het cicardiaan ritme. Dat is een signaal naar de thuiszorgmedewerker.” Desiree twijfelt nog: “Maar als iemand televisie kijkt, dan zit diegene ook drie uur stil.” Nazia vult aan: “Als je twijfelt over een cliënt dan kan je via de iPad videobellen en even contact maken. Natuurlijk kan het ook met een ouderwetse telefoon, maar deze moderne middelen zijn er ook om eenzaamheid tegen te gaan. Met behulp van beeldbellen heb je net iets meer persoonlijk contact. Dat ervaart de cliënt vaak als heel fijn.”

Nidel, Nazia, Desiree en Esther bespreken wanneer je kan beeldbellen met een cliënt.

Esther geeft aan de iPad wel interessant te vinden. “Soms zou je weleens extra bij een cliënt langs willen gaan, maar door tijdgebrek lukt dat niet. Zo’n iPad is dan een mooie oplossing.” Nazia vult aan: “Het mooie is, dat het een app is. Die kun je downloaden op een iPad, tablet, maar ook op een smartphone.”

Technologie in de thuiszorg wordt steeds belangrijker. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Desiree: “Zorgtechnologie zal in de toekomst steeds belangrijker worden.”

Toepassen bij cliënten

De volgende opdracht ligt bij de thuiszorgmedewerkers. Zij gaan de technologie bij twee cliënten toe passen. Drie weken later volgt er een evaluatiebijeenkomst, wederom in het Experimenteerhuis. Onder leiding van dezelfde studenten bespreken de medewerkers hun ervaringen, de positieve en de knelpunten. Samen zoeken studenten en medewerkers dan naar oplossingen.