Spreekuur zorgtechnologie Het Experimenteerhuis

Hoe zorg je dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen? Studenten van mboRijnland houden iedere dinsdag en donderdag in Het Experimenteerhuis een spreekuur over zorgtechnologie die ouderen, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers daarbij kunnen helpen. Op maandag 7 juni vond het eerste spreekuur plaats.

Er waren meteen zes mensen gekomen. Spannend voor de studenten Jasmina en Sunaina. Maar ze bleven rustig en speelden hun rol van gastvrouw met verve. Ze gaven een uitleg over Het experimenteerhuis en vroegen naar de reden waarom de bezoekers waren gekomen. Eén van de aanwezigen vertelde dat ze mantelzorger voor een dementerende schoonzus was. “Ik wil hier graag nieuwe ideeën opdoen.”

Beeldbellen via de televisie

De studenten gaven een uitleg van de verschillende technologieën. De bezoekers konden die technologie ook proberen. Vooral het beeldbellen via de televisie werd positief ontvangen. “Ja, dat is echt iets voor mijn moeder.” Er ontstond een lang gesprek tussen de bezoekers waarin ze ervaringen uitwisselden. “Een volghorloge is niet geschikt voor veel dementerende ouderen. Die vergeten vaak om het horloge te doen. Je hebt ook handige sensoren in schoenen.”

Van de bezoekers waren vier mensen lid van de Jong Senioren Zoetermeer, een groep inwoners van Zoetermeer die stadsgenoten en zorg- en welzijnsorganisaties advies geven over hoe ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, leven en reizen. Ze gaven de studenten aan het einde van het spreekuur nog wat tips voor de komende spreekuren. Geef mensen meer tijd om zelf te oefenen en zorg dat je weet hoeveel de technologie kost. “Dat willen mensen graag weten”, aldus één van de bezoekers. De studenten waren blij met de tips. “Zo kunnen we de inwoners van Zoetermeer nóg beter van dienst zijn”.

 Iedere maandag spreekuur

Het spreekuur vindt iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in Het Experimenteerhuis plaats over Robot Tessa, Robot Robin en andere zorgtechnologie.

Locatie: Op de parkeerplaats naast de Dutch Innovation Factory, Bleiswijkseweg 37E in Zoetermeer.

Aanmelden kan via Marjan van Iperen – info@civ-welzijnenzorg.nl.

Samenwerkingsproject

Het Experimenteerhuis is een samenwerkingsproject van de gemeente Zoetermeer, de Coalitie Slimmer Thuis, jongsenioren, de Centra voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg en Smart Technology, de Haagse Hogeschool en mboRijnland. Het is onderdeel van living lab zorginnovatie Zoetermeer.