Young leaders

Bij het CIV Welzijn & Zorg project Bus63 in Zoetermeer kunnen jongeren deelnemen aan het project Young Leaders. Alle jongeren uit Zoetermeer kunnen hier aan deelnemen. 

Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren van 14-27 jaar. Doel is jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt. Jongeren die meedoen bouwen nieuwe competenties op, leren op zichzelf en hun toekomst te reflecteren en worden geactiveerd om hun eigen kwaliteiten in te zetten als positief rolmodel voor andere jeugd.

Werkplan en begroting

Young Leaders bestaat uit een trainingsdeel en een activiteitendeel. In het trainingsgedeelte worden deelnemers in 10 bijeenkomsten uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten, de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun woonbuurt, en versterken zij hun vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens deze training bedenken deelnemers één of meerdere plannen voor het organiseren van sociale activiteiten in hun buurt. Ook gaan zij alvast van start met de uitwerking van hun ideeën door een werkplan en begroting te maken.

In het activiteitendeel gaan zij deze plannen vervolgens waarmaken. Met ondersteuning van een coach gaan zij aan de slag met de uitvoering van de activiteiten die zij hebben bedacht. Denk bijvoorbeeld aan een buurtfeest voor jong en oud, een sporttoernooi of een jongerendebat. Deelnemers kiezen zelf welke initiatieven zij voor hun buurt willen nemen.

Positieve jonge leiders

Via deelname aan het trainingsprogramma ontdekken jongeren hun talenten, versterken zij hun vaardigheden en leren zij maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in hun buurt. Zij ontwikkelen zich tot positieve jonge leiders en door met hun initiatieven naar buiten te treden stralen zij deze activerende boodschap als rolmodel uit naar andere jeugd om hen heen.

Voor meer informatie kijk hier of bekijk de flyer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Nellie Klaassen: nklaassen@mborijnland.nl of 06 – 14780198.

Gerelateerde projecten

 • Bus63
  In dit CIV-project werken studenten van mboRijnland aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Dit doen ze samen met wijkbewoners en netwerkpar...
 • Lerend wijkcentrum Radius Leiden (in voorbereiding)
  In het beoogde Lerend wijkcentrum Radius Leiden volgen studenten, de toekomstige werknemers van zorg- en welzijnsinstellingen, actueel onderwijs. Actueel omdat ...
 • Lerend wijkcentrum Teylingen
  Een samenleving helpen creëren, waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. Bij die missie wil Stichting Welzijn Teylingen, partner van het CIV Welzijn & Zo...
 • Crossover opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent (in voorbereiding)
  Deze opleiding, een crossover opleiding tussen onderwijsassistente en medewerker kinderopvang, is in ontwikkeling en gaat september 2020 van start.  Een samenwe...
 • Gedifferentieerd richting de zorg
  Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project ...
 • Verbindend Leren
  Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbind...