Werkplekleren met leertechnologie

Werkplekleren met leertechnologie binnen welzijn en zorg is essentieel om studenten en professionals op te leiden voor de steeds veranderende en complexer wordende zorgsector. Het onderwijs met werkplekleren richt zich op het bieden van een dynamische leeromgeving waarin studenten en professionals hun kennis en vaardigheden continu kunnen verbeteren en zich kunnen aanpassen aan de behoeften van de sector.

Werkplekleren met leertechnologie wordt als maatwerktraject samen met de werkgever uit de welzijn & zorgsector opgezet. Er is gedurende het verkorte leertraject regelmatig overleg tussen de praktijk- en werkbegeleiders van de werkgever en het betrokken docententeam van mboRijnland.

Werkplekleren is een manier van leren:

• die vertrekt bij de lerende die zicht heeft op en verantwoordelijk is voor zijn ontwikkeling in de werkpraktijk,

• waarbij zelfgekozen werksituaties in een sociaal en betekenisvol leerproces worden omgezet naar leersituaties,

• op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de lerende,

• met als resultaat dat hij in staat is om individueel en in teamverband beter te presteren in zijn werkpraktijk.

We leren de student verantwoordelijk worden voor hun leerproces en ontwikkeling. Werksituaties worden omgezet naar ontwikkel-leersituaties. Het mobiliseren en delen van kennis en expertise, zichtbaar maken van individuele ontwikkeling en het geven van voortdurende leerimpulsen. 

Door middel van leertechnologieën geven studenten hun eigen leerervaringen vorm en bepalen zij hun eigen tempo. De student heeft hierbij de verantwoordelijkheid om de eigen leerdoelen vast te stellen, de eigen voortgang te monitoren en feedback te ontvangen van begeleiders en medestudenten. Het gebruik van leertechnologieën bevordert ook de samenwerking tussen studenten. Ze komen met elkaar in contact, werken samen en delen kennis en ervaringen. Dit versterkt niet alleen het leerproces van individuele studenten, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van een lerende en virtuele gemeenschap.

Verbinden – Werkplekleren met leertechnologie biedt de mogelijkheid om studenten en professionals te verbinden met elkaar en met de praktijk. Door gebruik te maken van de virtuele leeromgeving, interactieve apps en andere communicatietechnologieën kunnen zij gemakkelijk samenwerken en kennis delen.

Verdiepen – Werkplekleren met leertechnologie biedt studenten en professionals de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in hun vakgebied. Zo kunnen zij op een interactieve manier leren en hun kennis en vaardigheden vergroten. Dat is onafhankelijk van tijd en plaats, waardoor je voortdurend in een betekenisvolle leeromgeving de dialoog voert en opdrachten maakt.

Reflecteren – Werkplekleren met leertechnologie biedt studenten en professionals de mogelijkheid om kritisch te reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van blogs, digitale portfolio’s en online discussiefora kunnen zij hun ervaringen delen en van elkaar leren.

Op diverse locaties van zowel mboRijnland als bij werkgevers onderwijstrajecten met werkplekleren met leertechnologie;

  • Verbindend leren voor verpleegkunde (niveau 4) in Leiden,
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) en pedagogisch medewerker in de kinderopvang (niveau 3) in Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Woerden,
  • Verzorgende IG (niveau 3) in Gouda en Zoetermeer,
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) in Alphen a/d Rijn.

Werkplekleren met leertechnologie is sinds 2019 onder CIV Welzijn & Zorg gestart. Werkgevers uit de sector welzijn & zorg hebben behoefte aan betrokken medewerkers en dit staat onder druk door tekorten op de arbeidsmarkt.

Door werkplekleren met leertechnologie in een verkorte opleiding aan te bieden in samenwerking met de werkgevers kunnen studenten (de werknemers) werken en leren optimaal combineren en een volwaardige beroepsopleiding afronden. Werkplekleren groeit binnen de organisatie verder door en de docenten professionaliseren en trainen gezamenlijk tijdens regelmatige bijeenkomsten van ons lerend netwerk.

Professionaliseringsdagen

Om ervoor te zorgen dat alle docenten van mboRijnland dezelfde kwaliteit leveren in iedere organisatie, gaan ze regelmatig op training: de professionaliseringsdagen werkplekleren. Hoe zo’n dag eruit ziet? Dat zie je hier.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Weijers, coördinator werkplekleren met leertechnologie via mweijers@mborijnland.nl.