Verbindend Leren

Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbindend Leren. De doelstelling: een betere aansluiting creëren tussen onderwijs en werkvloer en mede daardoor werken aan een geringer verloop van verpleegkundigen. Vijf partners werken hierin samen: het LUMC, de zorgorganisatie Marente,de Gemiva-SVG-groep voor mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperking, de thuiszorgorganisatie Libertas en mboRijnland.  

Samen opleiden
Voor studenten Verbindend Leren is de praktijksituatie de leersituatie. Hun leervragen zijn uitgangspunt voor het leerproces en de theorie is ondersteunend. Ze doen kennis op door middel van een digitaal leerplatform: werkplekleren met leertechnologie. Daarnaast vindt tijdens de studie een twintig weken durende uitwisseling van werkplekken plaats in de verschillende instellingen. 


‘Direct meer handen aan het bed.’


Betrokken
Verbindend Leren is een mooi voorbeeld van hybride leren. Hier geen studenten die lessen bijwonen en een keer stage lopen, maar betrokken verpleegkundigen in opleiding die ervaringen uitwisselen via het leerplatform en die er willen zijn voor de patiënt of cliënt.

Gerelateerde projecten

 • Experimenteerhuis Zoetermeer
  De gemeente Zoetermeer wil zich ontwikkelen tot living lab, tot levensechte experimenteerruimte. In dit kader heeft de gemeente Zoetermeer een ‘Experiment...
 • Gedifferentieerd richting de zorg
  Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project ...
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren
  Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een projec...
 • Lerend wijkcentrum Teylingen
  Een samenleving helpen creëren, waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. Bij die missie wil Stichting Welzijn Teylingen, partner van het CIV Welzijn & Zo...
 • Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
  Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & ...
 • Bus63
  In dit CIV-project werken studenten van mboRijnland samen met Mooi Zoetermeer (Xtra) aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Dit doen ze sam...