Verbindend Leren (afgerond)

Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbindend Leren. De doelstelling: een betere aansluiting creëren tussen onderwijs en werkvloer en mede daardoor werken aan een geringer verloop van verpleegkundigen. Zes partners werken hierin samen: het LUMC, de zorgorganisatie Marente en Respect, de Gemiva-SVG-groep voor mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperking, de thuiszorgorganisatie Libertas en mboRijnland.  

Samen opleiden
Voor studenten Verbindend Leren is de praktijksituatie de leersituatie. Hun leervragen zijn uitgangspunt voor het leerproces en de theorie is ondersteunend. Ze doen kennis op door middel van een digitaal leerplatform: werkplekleren met leertechnologie. Daarnaast vindt tijdens de studie een twintig weken durende uitwisseling van werkplekken plaats in de verschillende instellingen. 


‘Direct meer handen aan het bed.’


Betrokken
Verbindend Leren is een mooi voorbeeld van hybride leren. Hier geen studenten die lessen bijwonen en een keer stage lopen, maar betrokken verpleegkundigen in opleiding die ervaringen uitwisselen via het leerplatform en die er willen zijn voor de patiënt of cliënt.