Praktijkgerichte vraagstukken van onze CIV partners

Het practoraat van het CIV Welzijn & Zorg richt zich op ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en het veranderend werkveld. De onderzoeksagenda van het practoraat wordt zorgvuldig en in samenspraak samengesteld. De verschillende partners van het CIV Welzijn & Zorg reiken daarvoor praktijkgerichte vraagstukken aan. Door de praktijkgerichte onderzoeksinsteek, waarbij samen wordt gewerkt met studenten, docenten en het werkveld biedt het practoraat direct meerwaarde aan het werkveld, studenten en docenten

Over practor Désirée Bierlaagh
Per 1 september 2019 is Désirée Bierlaagh gestart als Practor binnen het CIV Welzijn en Zorg. Désirée is verpleegkundige NP en verplegingswetenschapper. De loopbaan van Désirée kent als rode draad leren en ontwikkelen van professionals en teams in veranderende contexten. Via praktijkonderzoek en samen met betrokkenen als medeonderzoeker creëert zij werk- en leeromgevingen waarin vakmanschap excelleert, goed werk ontstaat en waar uitkomsten voor ontvangers van welzijn en zorg centraal staan. Désirée houdt ervan combinaties te maken tussen praktische wijsheid en wetenschap. Dit levert betekenisvolle inzichten en praktische handvaten op, die in de praktijk helpen en werken.

Houd onze website in de gaten voor toekomstige projecten van het Practoraat. 

Gerelateerde projecten

 • Verbindend Leren
  Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbind...
 • Experimenteerhuis Zoetermeer
  De gemeente Zoetermeer wil zich ontwikkelen tot living lab, tot levensechte experimenteerruimte. In dit kader heeft de gemeente Zoetermeer een ‘Experiment...
 • Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
  Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & ...
 • Lerend wijkcentrum Radius Leiden (in voorbereiding)
  In het beoogde Lerend wijkcentrum Radius Leiden volgen studenten, de toekomstige werknemers van zorg- en welzijnsinstellingen, actueel onderwijs. Actueel omdat ...
 • Gedifferentieerd richting de zorg
  Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project ...
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren
  Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een projec...