Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4 werkplekken met leertechnologie

Penitentiaire inrichtingswerkers volgen de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroep (PBSD). In plaats van in drie jaar doet deze groep de mbo opleiding niveau 4 in anderhalf jaar tijd. De studenten gaan dieper in op het werken met mensen met problemen op sociaal gebied, gedrags- of psychische problemen.