Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (afgerond)

Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & Zorg een vernieuwend onderwijstraject ontwikkeld. Studenten van het mbo kunnen daaraan deelnemen vanaf het tweede studiejaar. 

Hybride leren
In dit voorbeeld van innovatief en hybride leren ontwikkelen studenten van mboRijnland zich heel professioneel en doelgericht níet in de schoolbanken, maar in een klas vol kinderen, op een van de scholen van stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer. Twee docenten van mboRijnland zijn één dag per week op de basisschool aanwezig om de studenten te begeleiden en om de leerstof aan te bieden die zij op dat moment nodig hebben.


‘Vernieuwend traject voor aankomend onderwijsassistenten.’


Voordelen
Omdat de docenten wekelijks op de basisschool zijn, houden zij veel beter dan in een standaardsituatie voeling met de praktijk. Hierdoor kunnen zij hun beroepsgerichte competenties spiegelen aan de actualiteit van het werkveld. In dit samenspel verwacht het CIV dat op den duur meer onderwijsassistenten sneller beschikbaar komen voor het basisonderwijs.