Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & Zorg een vernieuwend onderwijstraject ontwikkeld. Studenten van het mbo kunnen daaraan deelnemen vanaf het tweede studiejaar. 

Hybride leren
In dit voorbeeld van innovatief en hybride leren ontwikkelen studenten van mboRijnland zich heel professioneel en doelgericht níet in de schoolbanken, maar in een klas vol kinderen, op een van de scholen van stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer. Twee docenten van mboRijnland zijn één dag per week op de basisschool aanwezig om de studenten te begeleiden en om de leerstof aan te bieden die zij op dat moment nodig hebben.


‘Vernieuwend traject voor aankomend onderwijsassistenten.’


Voordelen
Omdat de docenten wekelijks op de basisschool zijn, houden zij veel beter dan in een standaardsituatie voeling met de praktijk. Hierdoor kunnen zij hun beroepsgerichte competenties spiegelen aan de actualiteit van het werkveld. In dit samenspel verwacht het CIV dat op den duur meer onderwijsassistenten sneller beschikbaar komen voor het basisonderwijs.


Gerelateerde projecten

 • Experimenteerhuis Zoetermeer
  De gemeente Zoetermeer wil zich ontwikkelen tot living lab, tot levensechte experimenteerruimte. In dit kader heeft de gemeente Zoetermeer een ‘Experiment...
 • Gedifferentieerd richting de zorg
  Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project ...
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren
  Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een projec...
 • Lerend wijkcentrum Teylingen
  Een samenleving helpen creëren, waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. Bij die missie wil Stichting Welzijn Teylingen, partner van het CIV Welzijn & Zo...
 • Verbindend Leren
  Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbind...
 • Bus63
  In dit CIV-project werken studenten van mboRijnland samen met Mooi Zoetermeer (Xtra) aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Dit doen ze sam...