Lerend wijkcentrum Teylingen

Een samenleving helpen creëren, waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. Bij die missie wil Stichting Welzijn Teylingen, partner van het CIV Welzijn & Zorg, graag professionals in opleiding betrekken. Zij nam het initiatief voor het CIV-project Lerend Wijkcentrum Teylingen. Hierin werkt zij met drie andere partners samen: mboRijnland zorgt voor de studenten; Marente en GGZ Rivierduinen voor de praktijkopdrachten.

Zelfredzaamheid
In dit project verruilen studenten Social Work twee dagen per week de school voor de werkvloer – het Lerend Wijkcentrum Teylingen – om de zelfredzaamheid van kwetsbare wijkbewoners te bevorderen. Zo vraagt zorgverlener Marente hun om bepaalde ouderen te begeleiden naar de gym. En van GGZ Rivierduinen krijgen ze aangereikt met welke psychiatrische patiënten zij bijvoorbeeld maaltijden kunnen maken. 


‘Studenten geven welzijnswerk extra impuls.’


Extra impuls
Al lerend ervaren zij hoe je in een goede samenwerking tussen wijkcentrum, ggz-instelling en zorgverlener betekenisvol kunt zijn voor mensen die wat extra aandacht nodig hebben. Twee docenten zijn in Lerend Wijkcentrum Teylingen aanwezig hen te begeleiden. Met deze vorm van hybride leren verwacht het CIV dat het welzijnswerk een extra impuls krijgt van jonge professionals. 

Gerelateerde projecten

 • Experimenteerhuis Zoetermeer
  De gemeente Zoetermeer wil zich ontwikkelen tot living lab, tot levensechte experimenteerruimte. In dit kader heeft de gemeente Zoetermeer een ‘Experiment...
 • Gedifferentieerd richting de zorg
  Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project ...
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren
  Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een projec...
 • Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
  Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & ...
 • Verbindend Leren
  Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbind...
 • Bus63
  In dit CIV-project werken studenten van mboRijnland samen met Mooi Zoetermeer (Xtra) aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Dit doen ze sam...