Het leerhuis

Een nieuwe praktijkleerroute in de vorm van een leerhuis voor BOL studenten van de opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkunde. Studenten volgen de hele opleiding in de praktijk. De student in opleiding is boventallig en wordt ingepland bovenop de reguliere bezetting. De studenten werken en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) aan actuele vraagstukken in een contextrijke leerwerkomgeving bij Zorgpartners Midden-Holland. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Ze geven praktijkgericht les en de leervragen van de student en de praktijksituatie vormen het vertrekpunt van de praktijkgerichte lessen. Daarnaast werken de studenten vier uur per dag in de zorginstelling. 

Zowel de werkbegeleiders van Zorgpartners Midden-Holland als de docenten van mboRijnland leiden de studenten op. Met deze nieuwe leerroute kan de aangeleerde theorie één op één worden toegepast in de praktijk. De student formuleert leervragen (via het zien, ervaren en doen in de praktijk) en gaat hier actief mee aan de slag tijdens de theorielessen. Door deze combinatie van praktijk en theorie wordt de student opgeleid tot een innoverende, onderzoekende en ondernemende zorgprofessional en sluit aan op de toenemende complexere zorgvraag.

Marlies Krijgsman en Esther de Waal zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies: “Het Leerhuis is een mooie manier om studenten vanaf de start van de opleiding vertrouwd te maken met de omgang met bewoners in de zorginstelling, die op veel gebieden afhankelijk zijn van zorg. Door het leerhuis kan veel beter gekeken worden naar individuele leertrajecten van studenten, zodat ieder in zijn eigen tempo kan leren.

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Het leerhuis is een mooi voorbeeld van de manier waarop mboRijnland samen met het werkveld vernieuwend onderwijs aanbiedt dat beter aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. We leiden studenten op voor een duurzame loopbaan. Juist binnen het beroepsonderwijs is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gebeurt buiten de muren van het schoolgebouw en zich verplaatst naar de actuele praktijk om nog beter aan te sluiten bij de werkzaamheden en innovaties die daar plaatsvinden.”

Wie
De pilot start met eerstejaars studenten in de Savelberg (totaal 10) en tweedejaars studenten in de Hanepraij (totaal 10) van de opleidingen Verzorgende IG (BOL) en Verpleegkunde (BOL).

  • Praktijkopleiders: Marlies Krijgsman (Hanepraij), Esther de Waal en Myra den Boer (Savelberg)
  • Vanuit mboRijnland zijn er een vijf mensen betrokken. Zij vormen het kernteam van Het Leerhuis.

Contact
Marianne Schouwstra, projectleider: mschouwstra@mborijnland.nl

Marlies Krijgsman, praktijkopleider: marlies.krijgsman@zorgpartners.nl

Nieuwsbrief
Het leerhuis geeft een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Hierheen lees je wat de studenten allemaal leren en doen op de werkvloer:

Flyer
Lees meer over het leerhuis: flyer.