Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren

Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een project ontwikkeld dat sneller dan normaal goede medewerkers aflevert. Hierin werken de organisaties Junis, Eigen&Wijzer en De Drie Ballonnen nauw samen met hun CIV-partner mboRijnland.

Visie
Pedagogische medewerkers op mbo niveau 3 kunnen dankzij dit project versneld hun diploma op niveau 4 halen. Ze doen dit in een hybride leertraject waarin de studie volledig samenvalt met de dagelijkse werkzaamheden in de kinderopvang. De deelnemende organisaties hebben hun visie gedeeld met de ontwerper van het leertraject. De studenten wordt gevraagd die visie te delen.


‘Sneller goede medewerkers binnen kinderopvang.’


Zelfbewust
In dit traject zijn vakdocenten één dagdeel per week aanwezig op de werkplek om de studenten educatief te begeleiden. Die kunnen daarnaast 24/7 gebruikmaken van het online Platform Feedback Community. Zij ontwikkelen zich snel tot zelfbewuste medewerkers binnen de kinderopvang, door wie ouders zich serieus genomen voelen. Naar verwachting zal dit traject het tekort aan gekwalificeerd personeel helpen verkleinen binnen de deelnemende kinderopvangorganisaties.

Gerelateerde projecten

 • Experimenteerhuis Zoetermeer
  De gemeente Zoetermeer wil zich ontwikkelen tot living lab, tot levensechte experimenteerruimte. In dit kader heeft de gemeente Zoetermeer een ‘Experiment...
 • Gedifferentieerd richting de zorg
  Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project ...
 • Lerend wijkcentrum Teylingen
  Een samenleving helpen creëren, waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. Bij die missie wil Stichting Welzijn Teylingen, partner van het CIV Welzijn & Zo...
 • Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
  Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & ...
 • Verbindend Leren
  Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbind...
 • Bus63
  In dit CIV-project werken studenten van mboRijnland samen met Mooi Zoetermeer (Xtra) aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Dit doen ze sam...