Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren

Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een project ontwikkeld dat sneller dan normaal goede medewerkers aflevert. Hierin werken de organisaties Junis, Eigen&Wijzer, SKO, SkippyPeppijn, Balans en De Drie Ballonnen nauw samen met hun CIV-partner mboRijnland.

Visie
Pedagogische medewerkers op mbo niveau 3 kunnen dankzij dit project versneld hun diploma op niveau 4 halen. Ze doen dit in een hybride leertraject waarin de studie volledig samenvalt met de dagelijkse werkzaamheden in de kinderopvang. De deelnemende organisaties hebben hun visie gedeeld met de ontwerper van het leertraject. De studenten wordt gevraagd die visie te delen.


‘Sneller goede medewerkers binnen kinderopvang.’


Zelfbewust
In dit traject zijn vakdocenten één dagdeel per week aanwezig op de werkplek om de studenten educatief te begeleiden. Die kunnen daarnaast 24/7 gebruikmaken van het online Platform Feedback Community. Zij ontwikkelen zich snel tot zelfbewuste medewerkers binnen de kinderopvang, door wie ouders zich serieus genomen voelen. Naar verwachting zal dit traject het tekort aan gekwalificeerd personeel helpen verkleinen binnen de deelnemende kinderopvangorganisaties.