Gedifferentieerd richting de zorg (afgerond)

Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project Gedifferentieerd richting de Zorg gelanceerd. Hiervan maken onder anderen statushouders dankbaar gebruik. Steeds meer mensen met een niet-Nederlandse achtergrond doen een beroep op de ouderenzorg. Dankzij dit project krijgen zij van mensen uit hun eigen cultuur optimale zorg en ondersteuning.

Eigen tempo
In dit CIV-project werken de gemeente Goude, Zorgpartners Midden-Nederland en mboRijnland samen. De gemeente draagt de kandidaten aan. Zorgpartners Midden-Nederland maakt een selectie en levert de leerwerkplekken. mboRijnland onderzoekt wat hun beginsituatie is en gaat dit bijzondere leertraject met hen aan. De aankomende zorgmedewerkers kunnen deels hun eigen tempo bepalen. De een begint met taalverwerving, de ander direct met zorgvakken, afhankelijk van de beginsituatie van de student.


‘Zo gedifferentieerd mogelijk richting een baan in de zorg.’


Perspectiefvol
Het CIV-project Gedifferentieerd richting de Zorg geeft meer mensen perspectief op een baan. De zorg kan veel handen aan het bed gebruiken. Wanneer het gaat om niet-westerse ouderen, komt het hun welzijn ten goede wanneer die zorg geboden wordt vanuit hun eigen cultuur.