Experimenteerhuis Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil zich ontwikkelen tot living lab, tot levensechte experimenteerruimte. In dit kader heeft de gemeente Zoetermeer een ‘Experimenteerhuis’ aangeschaft. Dit is een wooncontainer die is ingericht als een ‘huiskamer’ voor ouderen. Het moet inwoners van Zoetermeer helpen om zoveel mogelijk zelf (eigen regie) en met hulp van hun sociale netwerk en zorgtechnologie hun eigen leven te organiseren. De ambitie van het project is om het ingerichte Experimenteerhuis te verplaatsen naar verschillende wijken in Zoetermeer, waar ouderen de huiskamer kunnen bezoeken, kennis kunnen maken met zorginnovatietechnologie en in gesprek kunnen gaan over hoe ze regie over hun leven kunnen houden.

Belangrijk is dat niet de technologie centraal staat, maar de vraag van inwoners. Studenten van mboRijnland en de Haagse Hogeschool gaan dit onderzoek uitvoeren. Op basis daarvan richten zij het experimenteerhuis in, samen met diverse technologiebedrijven en de gemeente Zoetermeer en zorginstelling Vierstroom.

Bij het project zijn de volgende partijen betrokken:

 • Studenten Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk en Technicus Engineering van mboRijnland
 • Studenten Social Work en Innovative Development van de Haagse Hogeschool
 • De gemeente Zoetermeer
 • Vierstroom
 • Grey Valley
 • Post.NL
 • KPN

Planning

Het project kent de volgende fases:

 1. Studenten Sociaal Werk van mboRijnland en Social Work van de Haagse Hogeschool onderzoeken in de eerste periode van het studiejaar 2020-2021 op welke wijze het experimenteerhuis van waarde kan zijn voor de oudere bewoners in Zoetermeer, zorginstellingen en gemeente.
 2. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek maken de studenten Maatschappelijke Zorg en Technicus Engineering van mboRijnland en Innovative Development van de Haagse Hogeschool in de tweede periode van het studiejaar 2020-2021 een inrichtingsplan van het Experimenteerhuis.
 3. Daarna kunnen studenten Maatschappelijke zorg en Technicus Engineering van mboRijnland en Social Work en Innovative Development van de Haagse Hogeschool beginnen met het opzetten van concrete projecten die gekoppeld zijn aan het Experimenteerhuis. Zij werken hierbij samen met verschillende zorgtechnologiebedrijven.

Op dit moment wordt het onderwijs en onderzoek van de eerste periode voorbereid en het Experimenteerhuis opgeknapt. Ook worden de eerste afspraken gemaakt voor het onderwijs in de tweede periode van volgend studiejaar.

Contact

Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met projectleider Marcel de Jong, 06 34 555 011 en mjong@mborijnland.nl.

Gerelateerde projecten

 • Gedifferentieerd richting de zorg
  Meer mensen opleiden voor de zorg, óók mensen die in een regulier traject niet zover komen. Met dat doel voor ogen heeft het CIV Welzijn & Zorg het project ...
 • Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren
  Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers, jonge mensen die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een projec...
 • Lerend wijkcentrum Teylingen
  Een samenleving helpen creëren, waarin mensen elkaar zien, horen en kennen. Bij die missie wil Stichting Welzijn Teylingen, partner van het CIV Welzijn & Zo...
 • Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
  Binnen het primair onderwijs bestaat grote behoefte aan goed opgeleide onderwijsassistenten. Om daar sneller in te kunnen voorzien, heeft het CIV Welzijn & ...
 • Verbindend Leren
  Meer handen aan het bed. Dat is de opgave waar organisaties in de zorg voor staan. Het CIV Welzijn & Zorg speelt hierop in met het project Verbind...
 • Bus63
  In dit CIV-project werken studenten van mboRijnland samen met Mooi Zoetermeer (Xtra) aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh. Dit doen ze sam...