Bus to the Future

In dit rijdende lab kunnen studenten Verpleegkunde en Zorg en Welzijn kennismaken met zorgtechnologie. De bus is gevuld met zorgtechnologische producten van Mobile Care. Op verzoek gaan de studenten langs bij thuiszorginstelling Vierstroom om uitleg te geven over zorgtechnologie. Dit kan bedoeld zijn voor de thuiszorgmedewerker, maar ook voor de cliënt en mantelzorger. Als de cliënt aangeeft met deze zorgtechnologie te willen werken, dan kan dit dezelfde week nog in huis zijn. Het is een laagdrempelige manier van samenwerken, omdat bewezen is dat de doelgroep graag studenten ontvangt en openstaat voor hun verhaal. Studenten kunnen direct kennismaken met de doelgroep en meedenken over wat er nodig is. Vervolg is dat het hele ecosysteem kan profiteren en meedoen. Op deze manier kan de bus op meer plekken worden ingezet. De bus kan breed worden ingezet voor de mbo- en hbo-opleidingen, maar ook voor relevante innovaties van andere bedrijven.

Voor wie?

De Bus to the Future is in eerste instantie bedoeld voor studenten (en docenten) van mboRijnland, Zorg en Welzijn en Verpleegkunde en cliënten van Vierstroom, die nieuw in zorg komen of meer kennis willen over inzet van zorgtechnologie. Tegelijkertijd is de bus inzetbaar voor zorgpartijen die behoefte hebben een dag de bus te lenen voor een event met als thema zorg.

Wat zijn de doelen?

  • Studenten en medewerkers bewust maken op welke wijze zorgtechnologie kan bijdragen aan het werkplezier en de kwaliteit en de efficiency van het werk.
  • Studenten en medewerkers bewust maken op welke wijze zorgtechnologie het welzijn, de zelfstandigheid (regie) en de positieve gezondheid van cliënten kan vergroten.
  • De bereidheid van studenten en medewerkers vergroten om zorgtechnologie daadwerkelijk in hun werk te gebruiken, alsmede de ‘kruisbestuiving’ naar het team van collega ’s die nog niet bekend zijn.
  • Studenten beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk.
  • Kennisuitwisseling tussen medewerkers en studenten (hun toekomstig collega’s).
  • Innovatie van het onderwijs van mboRijnland.
  • Flexibele inzetbaarheid, doordat de bus letterlijk kan bewegen.
  • Toekomstige toevoeging van de bus aan het expierence lab 2.0 (werktitel), waardoor je met thema ’s de wijk in kunt gaan.

Met wie?

Vierstroom, mboRijnland, CIV Welzijn & Zorg, Mobile Care en Campus Gouda werken met elkaar aan de innovatie van de (gezondheids)zorg. Zorgtechnologie speelt hierbij een belangrijke rol. De inzet neemt toe, aangezien het aantal zorgmedewerkers niet meer in verhouding staat tot de vraag. Studenten leren op deze manier over zorgtechnologie en inwoners van de regio Midden-Holland, cliënten en medewerkers van Vierstroom krijgen informatie over zorgtechnologie.
De Bus to the Future richt zich met name op de ouderen- en gehandicaptenzorg. Doordat de technologie in de bus zich richt op eigen regie van de cliënten verlaagt het de werkdruk. Het welzijn en gezondheid van cliënten verbeterd en we maken de zorg efficiënter. Daarnaast verhogen we de kennis van de toekomstige medewerkers (studenten) verhogen. De zorgtechnologie die in de bus wordt geplaatst zijn bewezen zorginnovaties.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Brenda van Zeeland, bzeeland@mborijnland.nl.