Practoratendag 2024

Op maandag 11 maart organiseerden de practoraten van CIV Leven Lang Flex, CIV Welzijn & Zorg, CIV Bio Sciences, CIV Smart Technology en het Research Lab de mboRijnland practoratendag. Inmiddels voor de vierde keer, maar voor het eerst op een fysieke locatie bij het Gouda Experience Center. Een middag in het teken van praktijkgericht onderzoek.

Jan van Laake, directeur Techniek en ICT bij mboRijnland met onderzoek in zijn portefeuille spreekt via een filmpje de aanwezigen toe. “Onderzoek voor en door het mbo draagt bij aan de onderzoekende houding van collega’s, die nodig is om gefundeerde keuzes te maken en ons onderwijs toekomstbestendig te houden.” Jan is er trots op dat er op dit moment vijf practoraten actief zijn bij mboRijnland, die ieder bijdragen aan het ontwikkelen en delen van kennis binnen het mbo.

Zelfregulerend leren
Nadat alle practoren van de verschillende CIV’s en de docent-onderzoekers van het Research Lab zich hebben voorgesteld, neemt  Patrick Sins, lector Leren aan de Hogeschool Rotterdam en de Thomas More Hogeschool ons mee in de wereld van zelfregulerend leren. “Eigenlijk wordt in het mbo te vaak gezegd tegen de student ‘ga het maar doen’. Maar de docenten geven daar niet het juiste gereedschap bij.”

Sins geeft aan dat er drie strategieën zijn die helpen bij zelfregulerend leren:

  1. Cognitieve strategieën, het leren leren
  2. Metacognitieve strategieën, de organisatie van het leren
  3. Motivationele strategieën

“Als studenten in staat zijn deze strategieën in te zetten, kunnen ze beter leren. Jullie als docent zijn hierin de sleutel: de superteacher. Doe als docent de strategieën voor, met behulp van de WoW Wat Handig regel; bespreek Wat, Wanneer, Waarom en het Hoe.”

Na deze zinvolle spreker, was het tijd voor de workshops. Silvia Hoogvorst en Charly Boerboom van het Research Lab gaven een inkijkje in hun onderzoek naar Gepersonaliseerd leren en het vervolg daarop. Uit de interviews is naar voren gekomen dat er geringe aandacht is voor zelfregulerende vaardigheden, terwijl deze cruciaal zijn om als student profijt te hebben van gepersonaliseerde leertrajecten. Silvia en Charly zijn nu met geïnteresseerde collega’s werkvomen aan het ontwikkelen om deze vaardigheden te stimuleren bij studenten.

CIV Welzijn & Zorg practor Désirée Bierlaagh gaf in haar workshops praktische tips mee, want praktische wijsheid, hoe doe je dat eigenlijk? “Je kunt iemands praktische wijsheid niet overnemen, maar er wel van leren. Praktische wijsheid is het concreet maken van het morele van je werk.” Een docent reageerde: “Het goede voor de één, hoeft niet het goede te zijn voor de groep.”

Practor bij CIV Leven Lang Flex, Isolde Kolkhuis en docenten Marianne Wildeman en Corrie Vermeulen deelden hun ervaringen rondom het Groene Hart Ziekenhuis. Het leverde veel vragen op. Hoe is de overgang van regulier naar hybride onderwijs? Hoe krijg je bedrijven zo ver? Corrie: “Je moet niet in lessen denken, of aan protocollen. Alles komt aan bod op de afdeling, in de praktijk. Je moet als docent flexibel zijn. Je bent meer een coach voor de student.” Isolde: “De organisatie moet beseffen wat hybride onderwijs inhoudt. Ze moeten een brede ambitie hebben en niet alleen het personeelstekort willen oplossen.”

Bij de workshop Leerlijn ‘Stevig leren staan als mbo-verpleegkundige’ zette docent en onderzoeker Nellie Klaassen de aanwezigen aan het denken. En ze gaf tips mee om meteen in te zetten richting de studenten. “Welke vragen je stelt en op welke manier is essentieel. Leer studenten dat zij zichzelf mogen zien als een krachtig instrument.” Of zoals een docent reageerde: “Vragen stellen is zo belangrijk.” Een ander zei: “Er zit zoveel in een student wat je niet weet als dat ongehoord blijft.”

Ook zijn er twee workshops online aangeboden, één door Kathinka van Doesum en Jaap Kraak (Research Lab) over het versterken van de impact van masterdocenten en de tweede door Jaap Kraak over het project “Geloof in eigen kunnen” voor burgerschap.

Na de workshops was er nog een informele borrel om verder te praten met elkaar, want practoren en onderzoekers hebben docenten hard nodig bij hun onderzoek.