Practoratendag 2023

‘Schaamteloos nieuwsgierig’

Op 13 maart was de derde mboRijnland practoratendag, georganiseerd door de practoraten van CIV Leven Lang Flex, CIV Welzijn & Zorg en het Research Lab. Zo’n 70 geïnteresseerden luisterden en deden online actief mee.

Saskia Schenning, bestuurslid College van Bestuur mboRijnland opende de middag. Charly Boerboom, docentonderzoeker Research Lab interviewde haar over het belang van onderzoek in het practoraat, en wanneer was zij nieuwsgierig! Een docent Nederlands prikkelde bij haar de nieuwsgierigheid voor taal, vanuit gesprekken en vele boeken lezen is haar liefde voor taal ontwikkeld. Saskia: “Mijn nieuwsgierigheid heeft me naar het mbo gebracht. Hiervoor werkte ik als bestuurder in het primair onderwijs. Het is mooi om te zien waar de verschillen, maar ook zeker de overeenkomsten zitten en hoe onderzoek in het mbo wordt vormgegeven!”

Vervolgens sprak keynote spreker Danae Bodewes over nieuwsgierigheid. Hiervoor gebruikte zij de mentimeter presentatie, er werden woordwolken gemaakt, deelnemers vulden polls ingevuld en er ontstonden grafieken. Een van de vragen was bijvoorbeeld ‘waar was jij als kind nieuwsgierig naar? Wat vond jij zo leuk of interessant dat je niet kon stoppen om het te willen weten, begrijpen of ervaren?’ Bijzonder was dat veel antwoorden gegeven werden rondom het fenomeen natuur.

Workshop studenten

Nadat de nieuwsgierigheid aangewakkerd was, konden de eerste workshops beginnen. Bijzonder was dat ook studenten een workshop verzorgden. Derdejaars studenten Agogisch medewerker uit de klas van Nellie Klaassen gaven een workshop over hun onderzoek naar eigen regie in zorg en welzijn en hoe een professionele vriend daarbij behulpzaam kan zijn. Onderzoeksresultaten werden gedeeld en er werd gekeken naar participatief actieonderzoek. Dit gebeurde aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Zo werd er ingezoomd op niveau 1 en 2 studenten en werd er getoond hoe je een onderzoekende houding kan aanleren.

Gedurende de middag waren er diverse give aways en winacties. Weet jij bijvoorbeeld hoe lang jij je ogen dicht hebt gedurende de dag, als je al het knipperen optelt? Het juiste antwoord is 30 minuten. Of had jij geluk, en was je de 25e of 50e aanmelding? Dan behoorde je ook tot één van de winnaars. Vier deelnemers zijn blij gemaakt met het boek Schaamteloos nieuwsgierig van Danae Bodewes.

Het was al met al een middag vol leren, inspireren en nieuwe kennis creëren. Wij kijken nu alweer uit naar de volgende dag op maandag 11 maart in 2024. Zet ‘m alvast in je agenda!