Samen werken: Wie zijn wij?

Wie zijn er in het practoraat werkzaam en wie vormt de kenniskring?

Esther Terpstra

Ik ben Esther Terpstra en ik werk als docent Medewerker Maatschappelijke Zorg in Alphen aan den Rijn. Vanuit het practoraat doe ik onderzoek naar de penitentiaire inrichtingswerker van de toekomst. Wie is dat? Hoe leiden we deze begeleider in nauwe samenwerking met de praktijk op? Ik ben bevlogen en altijd gedreven door de vraag hoe we op een inspirerende manier jonge mensen tot groei kunnen brengen. Hoe worden ze wie ze zijn? En hoe worden ze een professional met een stevige beroepsidentiteit die niet alleen kwaliteit levert, maar ook plezier heeft in zijn werk? Ik houd van samen creëren en elkaar inspireren. Als we met verbinding, kennis en passie samenwerken met het werkveld leidt één en één tot drie!

Nellie Klaassen

Mijn naam is Nellie Klaassen en ik werk als docent Verpleegkunde in Zoetermeer. Vorig jaar heb ik een masterthesis geschreven over het ontwikkelen van een professionele beroepshouding van studenten. Vanuit de aanbevelingen van dit onderzoek ben ik een leerlijn aan het ontwikkelen waarmee studenten een professionele beroepshouding, beroepsidentiteit en professionele identiteit leert ontwikkelen; de leerlijn “Stevig leren staan als mbo-verpleegkundige/verzorgende.’

Het eerste jaar gaan we dit inzetten bij de opleidingen VIG en VP. Na de evaluaties hiervan kan deze ook worden ingezet bij andere opleidingen binnen het domein Welzijn en Gezondheidszorg.

Voor mij is het belangrijk dat een student zichzelf leert zien als een ‘stevig’ instrument als zorg-/hulpverlener.

Büsra Kayapinar

Mijn naam is Büsra Kayapinar, ik ben vanuit de opleiding Sociaal Werk op de Breestraat in Leiden verbonden aan het Practoraat CIV Welzijn & Zorg. Na mijn studie Orthopedagogiek ben ik mijn loopbaan bij het mboRijnland gestart. Ik ben begonnen als adviseur bij het onderwijsservicecentrum en heb vervolgens de overstap gemaakt naar de functie van docent bij de opleiding Sociaal Werk. Door mijn achtergrond in de Orthopedagogiek vind ik thema’s als begeleiding, Passend Onderwijs en kansen(on)gelijkheid binnen het onderwijs erg interessant. Deze interesses en de kennis over de (ortho)pedagogiek probeer ik zoveel mogelijk mee te nemen in mijn dagelijkse werk als docent, studieloopbaanbegeleider en mijn rol als docentonderzoeker binnen het practoraat. Binnen het practoraat ben ik op het moment bezig met een onderzoek naar de hybride klas waar studenten Sociaal Werk projectmatig werken en leren. Het interessante aan de bevindingen tot nu toe is dat de onderwerpen waar mijn interesses in liggen ook terugkomen in het hybride onderwijs en dat binnen de hybride klas tegemoet wordt gekomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van studenten.  

Hennie Straathof

Ik ben Hennie Straathof en als onderzoeksdocent door mijn achtergrond als verplegingswetenschapper verbonden aan het practoraat Welzijn & Zorg. Uit “liefde voor het vak”, verpleegkunde span ik mij collectief in om de (student) verpleegkundige mogelijkheden te bieden voor persoonlijke ontwikkeling en zich te ontwikkelen tot een verpleegkundige met “hart voor de zorg”. Naast dat ik mij samen met Charlotte van den Eijnde richt op de ontwikkeling van de studentverpleegkundige, hebben de inhoudelijke thema’s dementie en palliatieve zorg mijn aandacht.

Quote: “De verpleegkundige beter maken

Désirée Bierlaagh

Désirée Bierlaagh is sinds september 2019 practor van het practoraat Welzijn & Zorg. Haar ambitie is dat alle bronnen van kennis evenwaardig tellen en dat ieders talent en waarde wordt gezien. Na een praktijkverkenning in de eerste twee jaar met de partners van het practoraat bracht dat haar bij het thema prakische wijsheid van mbo’ers in welzijn en zorg. Hier doet het practoraat sinds die tijd onderzoek naar. Zij heeft een liefde voor vakmanschap en voor eenvoud, daarin ervaart zij schoonheid. Het zogeheten ondertussen (liminaliteit) heeft haar grote interesse, want niet toen of later, maar nu gebeurt het en heb je -samen- wat te doen, juist op die plekken waar het moerassig is en we het niet weten. Zij hecht aan haar onafhankelijke rol, omdat zij van daaruit op een integere manier kan verbinden. Ze houdt van verhalen (vertellen) én van het onzegbare. Het liefst is zij bezig om samen met anderen vruchtbare bodems te creëren. Je zou haar een optimistische ijsbreker kunnen noemen.  

Quote: ‘Ik heb liever meer vragen dan antwoorden.’ 

Leanne Terbeek

Sinds september 2021 ben ik, Leanne Terbeek, werkzaam bij het practoraat als ondersteuner/adviseur van de onderzoeksdocenten en practor. Mijn ondersteuning kun je verdelen in vijf taken: overzicht bewaren, dataverzamelen (voorbereidend en uitvoerend), dataverwerken en ondersteunen in data-analyse, organisatorisch en kennis delen. Vanuit de kenniskring word ik gezien als verbinder, overzicht bewaarder, creatieve omslagmaker (woord in beeld omzetten), geïnteresseerd, accuraat en een ‘stille kracht’. Ik streef naar kwaliteit, waarbij ik altijd kijk naar waar ligt jouw passie en wat vind jij leuk om te doen, en hoe kunnen wij elkaar versterken.  

Quote: “Als ik iemand in zijn kracht kan zetten en zie stralen, dan sta ik in mijn kracht.” 

Leyden Academy on Vitality and Ageing

Vanuit het practoraat hebben wij een samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing. Charlotte van den Eijnde, Eveline Kiela en Tom Maassen participeren vast in de kenniskring, ondersteunen in de uitvoering, denken kritisch mee en initiëren samen met ons onderzoek.

Ga met elkaar het gesprek aan: waar is iedereen goed in? Hoe kun je met elkaar die kracht goed benutten? Waar liggen de valkuilen? En vooral hoe kun je elkaar versterken en verder helpen?” – Charlotte van den Eijnde

Naar mijn idee staat de zorg bol van praktische wijsheid, maar zit dit vaak nog verstopt onder het oppervlak. Het zijn acties die we normaal vinden, stiekem doen, tussen de regels door, het geeft het stukje authenticiteit aan een zorgprofessional. Het vormt de stijl die je hebt tijdens het uitvoeren van je vak. Ik denk dat we daar meer ruimte voor moeten maken in de zorg, zodat we van ieders wijsheid kunnen leren en beter kunnen inzetten.” – Eveline Kiela