Samen bewegen: Een inkijkje van onderzoeken binnen het practoraat

Wie doet wat?

Praktische wijsheid vraagt continue focus op leren en ontwikkelen (Ruijters, 2016; Ruijters, 2021). Of zoals de vraag die centraal stond in het eerste onderzoek door Véronique Hermans (docent werkplekleren GPM) met kinderopvangorganisaties Junis en Eigen & Wijzer. Hoe maak je van de werkplek een leerplek? Het gaat ook om beroepshouding en beroepsidentiteit. Hierop richt docent Nellie Klaassen zich met haar onderzoek. Zij ontwikkelt daarvoor een leerlijn.

Bij de opleiding Sociaal werk hebben ze de hybride klas geïnitieerd. Studenten krijgen les in de praktijk (buiten het schoolgebouw) en leren via projecten. Docent Büsra Kayapinar doet hier participatief actieonderzoek naar. Ze zoekt naar werkende bestanddelen en wat praktische wijsheid vraagt van betrokken studenten, docenten en werkveldpartners.

Docent Esther Terpstra onderzoekt samen met de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn wie de penitentiaire inrichtingswerker (PIW’er) van de toekomst is. Zij wil samen met werkveld en onderwijs een toekomstbestendige en duurzame opleiding voor de praktische wijze PIW’er co-creëren om de instroom in de PI te vergroten en de uitstroom te verlagen. Docent Hennie Straathof onderzoekt in het kader van goede zorg voor mensen met dementie, samen met studenten, wat praktische wijsheid in dit specifieke veld betekent, en hoe dat in de opleiding een plek kan krijgen.

Om de uitstroom te verkleinen is het belangrijk dat professionals ook na de opleiding met plezier blijven leren en werken. Praktische wijsheid helpt daarbij. Op verzoek van Marente is onderzoek gedaan naar de opleiding Verbindend Leren en wat alumni stevig heeft leren staan in de beroepspraktijk. Bij Junis en Eigen & Wijzer heeft het onderzoek van werkplek naar leerplek geleid tot de vervolgvraag: Hoe behoud je de kwaliteit en het vakmanschap als het groter groeit? Samen met het practoraat onderzoeken zij dit in een zogenoemd ontwikkelatelier, waarin betrokken samen actieonderzoek doen naar hun eigen praktijk en kennisproducten ontwikkelen.

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dbierlaagh@mborijnland.nl.