Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in voor branche overstijgende arbeidsmarktvraagstukken  in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Hierbij richten wij ons op instroom en behoud van personeel en imago met als doel voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en in de toekomst. We staan voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen we met werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere stakeholders. 

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt zet zich in voor branche overstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Hierbij richten wij ons op instroom en behoud van personeel en voorlichting. Dit allemaal met als doel voldoende gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn, voor nu en in de toekomst. Wij hebben ongeveer 60 leden in de verschillende branches van zorg en welzijn hier in de regio.

Als regionale werkgeversvereniging werken wij graag mee aan deze samenwerking in de regio. Wij staan met zijn allen in de regio voor een grote uitdaging op de arbeidsmarkt, en wij werken graag samen in het CIV Welzijn en Zorg om hier ons steentje aan bij te dragen. Dit is waar ZorgZijn Werkt voor staat: samenwerking in de regio.

We analyseren wat de impact is van landelijke trends voor onze regio en organiseren netwerken van relevante partners daaromheen. Zo kunnen wij snel schakelen om regionale uitdagingen op te pakken.

Coralie Elmont, directeur ZorgZijn Werkt:
“ZorgZijn Werkt gelooft in de kracht van regionale samenwerking. Dit betekent elkaar versterken en aanvullen waar mogelijk. Daarmee kunnen we voldoen aan onze gezamenlijke opdracht om continuïteit van zorg voor iedereen te waarborgen. Leden en stakeholders waarderen de werkgeversvereniging om haar inhoudelijke kennis en het brede netwerk binnen én buiten de sector. Vanuit onze verbindende rol in het dynamische netwerk van arbeidsmarktvraagstukken, stellen wij ons flexibel op en zijn wij zowel als strategische partner, projectrekker, inhoudelijke gesprekspartner en trendwatcher inzetbaar. ZorgZijn Werkt voor jou!“

RegioPlus
ZorgZijn Werkt is een van 14 regionale werkgeversorganisaties in Nederland. RegioPlus is het samenwerkingsverband van deze 14 regionale werkgeversorganisaties. RegioPlus vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Elke regio is tenslotte uniek en dat vraagt om beleid op maat. Omdat wij een landelijk, dekkend netwerk zijn, kunnen we ons inzetten voor arbeidsmarktvraagstukken in heel Nederland en werkgevers optimaal vertegenwoordigen.