Welzijn Teylingen heeft als doel om het welzijn van de inwoners van Sassenheim, Voorhout en Warmond te vergroten. We doen dit door dagelijks met mensen in gesprek te zijn en ze te adviseren. Zo ontmoeten we bewoners en ondersteunen hen vanuit de Buurtkamers, organiseren we activiteiten en bijeenkomsten en gaan we de verbinding aan met verschillende organisaties binnen de gemeente Teylingen. Alle inwoners zijn welkom om ons te benaderen met vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, financiële knelpunten, zorglast, welzijn, zingeving, initiatieven in de buurt, zelfstandig blijven wonen of sociale contacten.

In onze participatiemaatschappij is welzijnswerk altijd vraaggericht. Het Lerend Wijkcentrum Teylingen voegt zich dan ook naar wat in de samenleving gebeurt. 

Wij willen samen met partners op het gebied van wonen, zorg en onderwijs  op wijkniveau een aantal zaken oppakken:

– (vroeg)signalering in het kader van o.a. eenzaamheid/armoede;

– ondersteuning tot (meer) zelfredzaamheid (individu/groepen);

– daarmee versterking van eigen regie realiseren;

– sociale wijk/buurt initiatieven stimuleren o.b.v. vragen/wensen bewoners; 

– met, voor en door buurtbewoners een lokale samenleving stimuleren waarin mensen omzien naar elkaar wat bijdraagt aan een prettig leefbare buurt.

Hiervoor is het  Lerend Wijkcentrum een uitstekend middel. Een middel waarbij zowel studenten als professionals, (buurt)vrijwilligers als buurtbewoners actief zijn en met elkaar.

Door samenwerking met de studenten faciliteert Welzijn Teylingen en bewoners een plaats waar het gezellig is en waar lekkere koffie geschonken wordt. 

In dit contact met de wijkbewoners wil het wijkcentrum signalen ophalen van wat er speelt in de wijk om vervolgens daarop een gericht aanbod te kunnen ontwikkelen. 

Iedere partner heeft actief een eigen rol in de wijk, maar elke rol is er wel op gericht om de studenten al vroeg in hun opleiding praktijkervaring op te laten doen.