Het Consortium verbindt onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs. Op basis van co-creatie ontwerpt en produceert het Consortium krachtige opleidingsproducten en gevalideerde examens. Ervaringsdeskundigen verzorgen implementatie- en trainingstrajecten die wérken.

Het Consortium Beroepsonderwijs verzorgt voor examens als ontwikkelgericht materiaal en  examinatortrainingen voor zowel docenten als praktijkopleiders. De producten van het Consortium zijn flexibel in te zetten in modulair onderwijs en flexibele examinering. Consortium streeft naar kwalitatief goed onderwijs, toegankelijk voor alle studenten.