Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties: de Eikenlaan en de Maatschapslaan en heeft een maximale capaciteit van 1.500 gedetineerden. Er worden straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uitgevoerd, die door de rechter zijn opgelegd. PI Alphen is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en zet zich in om hen voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij.

Samen met CIV Welzijn & Zorg bieden we op maat gemaakt onderwijs aan onze collega’s. Door deze unieke samenwerking stemmen we de opleiding inhoudelijk af op onze praktijk. Zo blijven we aan de gestelde opleidingseisen voldoen terwijl we het niveau van de opleiding voor onze organisatie omhoog tillen.