OPOZ is een sterke, vooruitstrevende, professionele en bruisende organisatie waarbinnen volop oog is voor talent en ruimte voor de ontwikkeling daarvan. Een organisatie met zelfstandige scholen die nauw verbonden zijn met hun directe omgeving. Scholen, die onderwijs van hoge kwaliteit nastreven en daarbij alle passende mogelijkheden benutten die voorhanden zijn. De OPOZ-organisatie biedt leerlingen optimale ontwikkelingskansen met het oog op een succesvol toekomstig functioneren in de samenleving.  

In het partnerschap met CIV Welzijn en Zorg beogen wij als OPOZ te investeren in kwalitatief en kwantitatief goed opgeleide onderwijsassistenten.  Dit door middel van het gezamenlijk ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs.  In deze samenwerking wordt dit gerealiseerd door de theoretische kennis aan de praktijksituatie te verbinden. Middels diverse gastlessen wordt de aanwezige expertise binnen OPOZ overgedragen.