Mooi is een moderne welzijnsorganisatie. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden hun talenten en mogelijkheden benut. Actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn volgen we nauwlettend en waar nodig passen wij onze dienstverlening hierop aan. 

Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Mooi ziet het daarnaast als haar taak bewoners met elkaar te verbinden. Wij zetten wij ons in voor het verbeteren van het welzijn in onze buurten en wijken. Dat doen we door in gesprek te gaan en te luisteren naar de vraag van de bewoners. Daarbij hebben we vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Indien nodig stappen we wel op problemen af. Dat doen we niet alleen. Mooi werkt nauw samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, bewonersorganisaties en de gemeente.

Naast professionele inzet beschikt Mooi over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners in onze wijken. Samen met hen geven wij inhoud aan modern welzijnswerk.