mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). We bieden middelbaar beroepsonderwijs aan in de volgende domeingerichte MBO Colleges:

  • MBO College Dienstverlening
  • MBO College Economie
  • MBO College Welzijn en Zorg
  • MBO College Start-Up
  • MBO College Techniek & ICT


Ook bieden we Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) aan in samenwerking met Hogeschool Leiden. Daarnaast bieden we de vmbo-t, havo en vwo aan in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Bovendien verzorgen we cursussen, trainingen en opleidingen voor en met bedrijven en maatschappelijke instellingen voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen.

Méér dan mbo

Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. Wij geven studenten de kans om zichzelf vanuit hun passie, talent en interesses te ontwikkelen.

Onze regio

Onze naam verwijst naar de regio waarin we actief zijn. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de regio Rijnland. Die bestaat uit de arbeidsmarktgebieden Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Midden- Holland en Midden-Utrecht. Het is de regio waarin we samenwerken met bedrijven, andere onderwijsinstellingen, politieke en maatschappelijke instellingen. Dat doen we vanuit onze scholen in:

Onze naam mboRijnland verwijst naar het Rijnlands werken. Hierin staan de waarden vakmanschapvertrouwen en verbinding voorop. We leiden studenten op tot echte vakmensen, iedere dag weer. We vertrouwen daarbij op hun ambities en talenten. Ook geloven we in ons eigen vakman­schap. We hebben ruim 1.700 collega’s met een schat aan ervaring en vakken­nis. Met die expertise zorgen we dat studenten zich verder kunnen ontwikkelen.

Ons onderwijs ontwikkelen én aanbieden doen we altijd in nauwe samenwerking met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Leren en ontwikkelen doe je namelijk samen. We zijn een echte netwerkorganisatie. Samen met onze samenwerkingspartners leveren we een bijdrage aan een duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen van betekenis kan zijn.