Libertas Leiden zet zich al 60 jaar in voor de inwoners van Leiden: we bieden ondersteuning in de wijk, zorg aan huis en een woonzorgomgeving voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen.

Met onze kennis en ervaring en de combinatie van zorg en welzijn spelen we dagelijks in op de behoeften van de inwoners van Leiden en dragen we bij aan hun kwaliteit van leven. Dat maakt ons wie wij nu zijn: sterk in de wijk. Wij zijn ondernemend, aandacht voor elkaar en anderen en hebben plezier in het werk.


“We hebben behoefte aan een andere manieren van opleiden. Dat lukt alleen als we als organisaties in zorg- en welzijn en onderwijs ambitie tonen en de handen ineen slaan, en dat doen we binnen het CIV Welzijn & Zorg”  al dus Tanja Ineke bestuurder Libertas Leiden.