Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, in hun vrije tijd en op het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO). Om die werelden met elkaar te verbinden, werken wij nauw samen met onder andere scholen, gemeenten, zorginstellingen en sportverenigingen. 

Kindbeeld
Hoe wij kijken naar kinderen, hebben wij verwoord in ons kindbeeld. Daarbij past ook een spiegelbeeld, want zij kijken immers ook naar ons. Als het goed is, herkennen we elkaar omdat onze werelden samenkomen.

‘Om zich te ontwikkelen, hebben kinderen ruimte én structuur nodig. In zo’n veilige omgeving voelen zij zich uitgenodigd om vooral zelf te ervaren, te bewegen en te onderzoeken. Spelenderwijs verkennen zij hun mogelijkheden en leren zij ook de grenzen van een ander te respecteren. Een kind dat zich ontplooit, voelt zich thuis in de wereld.’

‘Jij stimuleert me om te voelen wat ik wil, om te zeggen wat ik denk en om te proberen wat ik kan. Door jouw vertrouwen groeit mijn zelfvertrouwen. Door samen en alleen te spelen, leer ik mezelf steeds beter kennen. Met vallen en opstaan vind ik mijn weg in de wereld, samen met jou en de mensen om mij heen. Ik ben wie ik ben. Jij loopt met me mee.’ 

Pedagogiek
Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht voor een veilige omgeving om op te groeien. Wij begeleiden kinderen op speelse wijze in hun groeiproces, bewust van ieders unieke behoefte. We leren kinderen vertrouwen op zichzelf, de omgeving en elkaar waarin de natuur een belangrijke plek inneemt. Onze pedagogische visie is hierbij het uitgangspunt. Deze hebben wij uitgebeeld in een pedagogische cirkel.

De kern van deze cirkel is ‘Jij en Ik’, omdat alles draait om de manier waarop we met elkaar willen omgaan: met kinderen, collega’s, ouders en samenwerkingspartners. De drie kernwaarden die daarbij horen zijn ‘geborgen en veilig’, ‘respect’ en ‘ruimte voor ontwikkeling’. Die waarden dragen wij uit in alles wat we doen en zijn vertaald naar een bijbehorende houding en gedrag.

Kwaliteit
Bij ons is kwaliteit een belangrijk onderwerp. Niet alleen kwaliteit van onze opvang, maar ook kwaliteit van onze medewerkers. In samenwerking met het CIV Zorg & Welzijn ontwikkelden wij de opleiding SPW niveau 4. Deze opleiding is aangepast op de uitgangspunten en de visie van Junis en bieden wij incompany aan. Medewerkers met een opleiding SPW niveau 3 kunnen op deze manier doorstromen naar niveau 4. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen omdat dit ten goede komt aan de kwaliteit van onze opvang!