Centraal gelegen in de randstad heeft de gemeente Zoetermeer ruim 125.000 inwoners. Zoetermeerders waarderen hun stad om het woongenot en de uitstekende voorzieningen. Ruim een kwart van de stad is groen en water. 

Met 51.000 arbeidsplaatsen, waarvan 6.200 in de ICT-sector, en een hoog opgeleide beroepsbevolking van 58.000 personen, kent Zoetermeer een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een focus op ICT en zorg. 

De gemeente richt zich op het verbeteren van de verbinding tussen inwoners, onderwijs en arbeidsmarkt. Zoetermeer heeft circa 550 mbo-studenten welzijn en zorg. Daarnaast kent Zoetermeer een grote sector zorg en welzijn die te maken heeft met tekorten die in de toekomst alleen maar groter zullen worden. Met een CIV Welzijn en Zorg wordt het mbo-onderwijs versterkt door in te zetten op meer praktijkonderwijs en een betere relatie van onderwijs met het werkveld. 

Het CIV Welzijn en Zorg sluit naadloos aan op de ontwikkeling van Zoetermeer tot living lab waarbij de stad een levensechte experimenteerruimte wordt. Binnen het living lab Zoetermeer is ruimte voor praktijkgericht onderwijs, hybride leeromgevingen en labs op het snijvlak van ICT en zorg. Vanuit een onderscheidend profiel wordt met De Haagse Hogeschool en mboRijnland gewerkt aan uitdagingen rondom deze twee thema’s.