Alle onderwijs niveaus zijn gehuisvest in Leiden. Dit is een goede basis voor het ontwikkelen, bij- en omscholen van talent voor banen van nu en van de toekomst. We zien echter een mismatch in de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Talenten, van praktisch geschoold tot hoger opgeleid, vinden niet altijd de aansluiting bij de arbeidsmarkt en andersom. Dit is vooral binnen de kwetsbare sectoren onderwijs, zorg en techniek een opgave. Samen met partners in de stad en de regio ontwikkelen we trajecten om bijvoorbeeld een leven lang leren te bevorderen en hybride leren en -werken te stimuleren. Het intensiveren van de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijven en organisaties is daarin belangrijk.