Gouda is van oudsher de stad van kaas en stroopwafels. Smaakvol en divers! Een leuke, middelgrote stad met grootstedelijke uitdagingen, want Gouda ontwikkelt zich volop! De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Een ambitieuze werkgever die werkt voor én met de stad. Met trots, maar vooral met een warm hart. Bewoners, ondernemers en bezoekers staan centraal. En onze medewerkers natuurlijk! 

De snelle ontwikkelingen binnen de sectoren zorg en welzijn en de krapte op de arbeidsmarkt vereisen een goede samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De gemeente Gouda is daarom partner van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg sinds de start eind 2018. De samenwerking wordt verder vormgegeven en onderzoeksopdrachten worden gekoppeld aan het nieuwe practoraat binnen het CIV Welzijn en Zorg. Ook wordt vanuit de triple helix agenda met de regio Midden-Holland ingezet op nieuwe projecten op het snijvlak van zorg en technologie samen met het CIV Welzijn en Zorg.