De Rijnhoven biedt op verschillende locaties aan de westkant van Utrecht ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Dit  vraagt om deskundige medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat deze deskundigheid wordt onderhouden maar ook wordt overgedragen naar de jongere generatie. We bieden daarom vele opleidingsplaatsen en stages aan via De Rijnhoven Academie. Praktijkleren en leren op maat is hierbij het uitgangspunt.

De Rijnhoven en MBO Rijnland werken samen om de leerling te laten leren in de praktijkomgeving. Leerlingen ontwikkelen in de praktijk beroeps-, loopbaan- en burgerschapscompetenties die passen bij hun opleidingsfase. Daarnaast leren zij te functioneren als een beroepsbeoefenaar. 

In een leerwerkarrangement wordt samengewerkt tussen het MBO Rijnland en De Rijnhoven. Meerdere leerlingen van verschillende leerjaren en niveaus werken samen om beroepstaken uit te leren voeren. Docenten van MBO Rijnland geven les in de praktijk en werkbegeleiders van De Rijnhoven coachen de leerlingen bij het zelfstandig denken, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen in de praktijk.

Door deze samenwerking wordt de opleiding geoptimaliseerd en er vindt integratie tussen theorie en praktijk plaats in een krachtige leeromgeving. Er wordt daarnaast vraaggestuurd geleerd op beroepsgerichte competenties en er ontstaan innovatieve leerproducten. Op deze wijze hopen we de leerlingen te enthousiasmeren voor de ouderenzorg en het vaste team te motiveren tot gezamenlijk ontwikkelen.