Website Featured- Practoraat - 500Px
Practoraat
Het practoraat van het CIV Welzijn & Zorg richt zich op ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en het veranderend werkveld. De onderzoeksagenda van het practoraat wordt zorgvuldig en in samenspraak samengesteld. De verschillende partners reiken daarvoor praktijkgerichte vraagstukken aan. Door de praktijkgerichte onderzoeksinsteek, waarbij samen wordt gewerkt met studenten, docenten en het werkveld biedt het practoraat direct meerwaarde.
Website Featured- Modulair onderwijs - 500px
Modulair onderwijs
Dankzij modulair onderwijs raken (toekomstige) professionals snel vertrouwd met de actuele thema’s in het werkveld. Het CIV Welzijn & Zorg ontwikkelt modulaire onderwijstrajecten waarin studenten en werknemers adequaat geschoold, omgeschoold of bijgeschoold worden op specifieke thema’s.