Filter:
Aftermovie installatie practor Désirée Bierlaagh
Op woensdag 30 juni is Désirée Bierlaagh van het CIV Welzijn & Zorg na haar practorale rede geïnstalleerd als practor. Hiermee is zij de eerste practor van mboRijnland. Praktische wijsheid is essentieel, zo stelt Bierlaagh in haar rede, om te bewegen naar het goede doen voor mensen in zorg en welzijn, goed werk en goed...
Lees meer
Eerstejaars studenten organiseren buurtfeest in Leiden
Eerstejaars studenten Social Work van mboRijnland hebben in opdracht van welzijnsorganisatie Incluzio Leiden een buurtfeest georganiseerd. Het was meteen mooie afsluiting van een stageperiode in een gekke tijd. De Prinsessenbuurt in Leiden Noord heeft een grote renovatie ondergaan. De bewoners waren wel toe aan wat gezelligheid in de wijk. Astrid Prakke, docent Sociaal Work bij...
Lees meer
Studenten Verpleegkunde presenteren in opdracht van De Rijnhoven onderzoeksresultaten zorgtechnologie
Welke middelen zijn er op het gebied van zorgtechnologie die thuiszorg medewerkers kunnen ondersteunen? Daar wilde Lotte Kerste, wijkverpleegkundige en leercoach bij Woon-Zorgcentra De Rijnhoven in Montfoort graag antwoord op. En dus gaf ze tweedejaars studenten Verpleegkunde bij mboRijnland de opdracht om de behoefte en functionaliteit van het werken met een drietal zorgtechnologieën te onderzoeken....
Lees meer
Oproep: altijd al jezelf willen uitdagen?
In het practoraat is co-creatie tussen werkveld en onderwijs een belangrijk uitgangspunt. Net als andere practoraten en lectoraten werken ook wij met een kenniskring. Dat is belangrijk voor de deugdelijkheid van het actieonderzoek, maar dat niet alleen. De kenniskring is een verbinding tussen werkveld, onderwijs en onderzoek. Onze kenniskring bestaat daarom uit een aantal docenten...
Lees meer
Verbindend Leren
Studentenwissel in de zorg Als LUMC verpleegkundige tijdelijk werken als thuiszorgmedewerker bij Marente. Of als medewerker gehandicaptenzorg Gemiva meedraaien op de transplantatie afdeling bij het LUMC. Tijn Windhorst en Astrid den Dulk zijn twee van de 25 BBL studenten die de opleiding Verbindend Leren volgen met als onderdeel een studentenwissel. Een kijkje in andermans keuken...
Lees meer
Désirée Bierlaagh geïnstalleerd als practor
Praktische wijsheid mbo’ers maakt het verschil!? Op woensdag 30 juni is Désirée Bierlaagh van het CIV Welzijn & Zorg na haar practorale rede geïnstalleerd als practor. Hiermee is zij de eerste practor van mboRijnland. Het welzijns- en zorglandschap staat voor een enorme uitdaging. Vragen worden steeds complexer en het arbeidsmarktvraagstuk is groot. Praktische wijsheid is...
Lees meer
Spreekuur zorgtechnologie Het Experimenteerhuis
Hoe zorg je dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen? Studenten van mboRijnland houden iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur in Het Experimenteerhuis een spreekuur over zorgtechnologie die ouderen, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers daarbij kunnen helpen. Op maandag 7 juni vond het eerste spreekuur plaats. Er waren meteen zes mensen gekomen. Spannend voor...
Lees meer
Student onderzoekt wonderfoon
“Ouderwetse draaitelefoon” zorgt voor ontspanning Op donderdag 17 mei heeft Floor Brak, vierdejaarsstudent Verpleegkunde aan het mboRijnland, de uitkomsten van haar opdracht ‘Zorginnovatie en Technologie’ gepresenteerd aan medewerkers en management van Careyn op de locatie Weddesteyn in Woerden. Hoe kun je de wonderfoon, een ouderwetse “draaitelefoon” waarbij onder elk nummer een liedje af te luisteren...
Lees meer
Robot Tessa is nieuwste aanwinst van Het Experimenteerhuis
De nieuwste aanwinst in Het Experimenteerhuis in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer is Robot Tessa. Tessa – in de vorm van een bloempot – is een geheugensteun voor ouderen met (lichte) dementie. Ze herinnert hen aan de dagelijkse taken, zoals medicijnen innemen, tandenpoetsen en avondeten. Zo ondersteunt Tessa thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers in de verzorging....
Lees meer
Practorale rede
Praktische wijsheid mbo-ers maakt het verschil!?Voor onderwijs en werkveld in welzijn en zorg Op woensdag 30 juni 2021 houdt Désirée Bierlaagh haar practorale rede. U bent van harte uitgenodigd deze feestelijke bijeenkomst online bij te wonen. In de uitnodiging leest u het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Uitnodiging_Practoralerede_middag-1Download
Lees meer
Digitale themabijeenkomst
Wat is het belang en de inzet van learning communities in de praktijk? Op dinsdag 18 mei verzorgt practor bij het CIV Welzijn & Zorg, Desirée Bierlaagh samen met Chris Wallner en Wendy van Heemskerk op verzoek van V&VN Wetenschap in Praktijk een meeting over het bij elkaar brengen van onderzoek, onderwijs en werkveld via...
Lees meer
Kick-off samenwerking vmbo en mbo in Leiden
Naast Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Leidschendam gaan in Leiden ook vmbo scholen samenwerken met mboRijnland rondom Welzijn & Zorg. Dwars door alle COVID-perikelen heen is een jaar gesproken over dit initiatief en groeide het enthousiasme bij de aangesloten scholen. Op 20 april was de officiële kick-off van het project Magenta Leiden, een samenwerking tussen...
Lees meer
Leyden Academy en CIV Welzijn & Zorg slaan handen ineen
Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide partijen onderstrepen het belang van vakmanschap in zorg en welzijn dat hoofd, hart en handen omvat. Ze willen dit gezamenlijk ontwikkelen via participatief actieonderzoek met docenten, studenten en medewerkers in zorg en welzijn,...
Lees meer
Terugblik conferentie CIV op koers?
Openstaan voor vernieuwing. Blijven samenwerken. Falen mag. Zorgtechnologie kan gebruikt worden, zonder afstandelijk te zijn. Verwachtingen uitspreken. Dit is een greep uit de opmerkingen die verscheen in de wordcloud, ter afsluiting van onze werkveldconferentie CIV op koers? Uit deze reacties kwam naar voren dat de presentatie van keynote spreker Suzanne Verdonschot goed werd ontvangen. “Nieuwe...
Bekijk video
Eerste gediplomeerden werkplekleren GPM
Vorige week zijn op een feestelijke bijeenkomst de diploma’s uitgedeeld aan de eerste groep van het CIV Welzijn & Zorg traject werkplekleren Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM). Zo’n 25 studenten van kinderopvangorganisaties Junis en Eigen&Wijzer werden terecht in het zonnetje gezet. De uitreiking was voor familie en vrienden te volgen via een live stream. Elke student...
Lees meer
Studenten Technicus Engineering ontwikkelen spraakgestuurde technologie voor Experimenteerhuis Zoetermeer
‘Hey Google, open het raam’. Het was een van de veel gehoorde uitspraken tijdens de presentaties van studenten Technicus Engineer van mboRijnland. In het Experimenteerhuis Zoetermeer presenteerden zij op 30 maart diverse prototypes spraakgestuurde technologie voor jongsenioren. Enkele weken geleden hadden de studenten een overleg met een vertegenwoordiger van de Jong Senioren in Zoetermeer en...
Lees meer
Studenten Mediavormgeving ontwikkelen huisstijl virtuele leerapotheek
mboRijnland bouwt samen met verschillende andere partijen aan een virtuele leerapotheek. Herkenbaarheid is daarbij ook belangrijk. Studenten van de opleiding Mediavormgeving van mboRijnland ontwikkelen daarvoor een unieke naam, huisstijl en logo bij. Op 31 maart presenteerden zij hun eerste ideeën. Het komt niet vaak voor dat de studenten een huisstijl moeten ontwikkelen voor een project...
Lees meer
Studenten geven workshop zorgtechnologie aan thuiszorgmedewerkers
Studenten Agogisch medewerker GGZ die thuiszorgmedewerkers scholen in het gebruik van moderne zorgtechnologie. Het gebeurde op 11 en 18 maart in het experimenteerhuis Zoetermeer. Een unieke samenwerking tussen Vierstroom Zorg Thuis, MobileCare, mboRijnland en het CIV Welzijn & Zorg. Technologie in de thuiszorg wordt steeds belangrijker. Zo heeft de thuiszorg van Vierstroom Zorg Thuis de...
Lees meer
Eerste practoratendag: Over onderzoekend leren raak je niet uitgepraat
Op maandag 8 maart was de eerste practoratendag van mboRijnland, het Researchlab en het CIV Welzijn & Zorg. Ruim 60 deelnemers spraken online met elkaar over onderzoekend werken in het mbo en de beroepspraktijk. Klaske Apperloo, directeur van mboRijnlands College Start Up benadrukte in haar keynote dat werken met een practoraat leidt tot kwalitatief hoogwaardig...
Lees meer
Maak kennis met Nancy Baghdadi
In de rubriek ‘Maak kennis met’ stelt deze keer Nancy Baghdadi, directeur Welzijn Teylingen zich graag aan u voor. Waarom is Welzijn Teylingen partner geworden van het CIV Welzijn & Zorg? “Toen ik in 2019 directeur werd, waren we net partner geworden van het CIV Welzijn & Zorg. Daar waren verschillende redenen voor. Om bijvoorbeeld...
Lees meer
Nieuwe partners: PI Alphen aan den Rijn en Leyden Academy
Het CIV Welzijn & Zorg heeft twee nieuwe partners mogen verwelkomen: Penitentiaire Inrichting Alpen aan den Rijn en Leyden Academy. Helaas was de traditionele ondertekening door corona niet mogelijk. Wel zijn we met beide partners meteen aan de slag gegaan. Met de PI Alphen aan den Rijn leiden we zo’n 40 penitentiaire inrichtingswerkers op met...
Lees meer
Onderzoek studenten Agogisch medewerker:
Neem de tijd om meerwaarde zorgtechnologie uit te leggen Laat ouderen zelf testen en ervaren hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan hun zelfstandigheid. Het is daarbij belangrijk dat zorgverleners de tijd nemen om een concrete uitleg te geven. Het zijn belangrijke conclusies van een onderzoek van studenten Agogisch medewerker GGZ van mboRijnland voor het Experimenteerhuis Zoetermeer....
Lees meer
Werkveldconferentie 30 maart 2021
CIV 2021, op koers? Het CIV Welzijn & Zorg heeft de afgelopen twee jaar verschillende vormen van samenwerking ontwikkeld. Gericht op vernieuwingen en innovaties in zorg en welzijn. Daar zijn we natuurlijk trots op. Maar hoe loopt het eigenlijk? Wat hebben we bereikt? Wat gaat goed? En eerlijk, hoe innovatief zijn we nou werkelijk? Tijd...
Lees meer
Unieke samenwerking Penitentiaire Inrichting Alphen, mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg
In totaal zijn 40 penitentiaire inrichtingswerkers van de Penitentiaire Inrichting Alphen gestart met de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroep (PBSD). In plaats van in drie jaar doet deze groep de mbo opleiding niveau vier in anderhalf jaar tijd. Een uniek opleidingstraject, samen vormgegeven door mboRijnland en de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen binnen het CIV Welzijn...
Lees meer
Leiden draagt financieel bij aan ontwikkeling virtuele leerapotheek
mboRijnland en diverse partners gaan een virtuele leerapotheek ontwikkelen. De gemeente Leiden draagt bij aan de ontwikkelkosten omdat deze vorm van innovatief onderwijs past binnen de samenwerking die mboRijnland met de gemeente Leiden heeft, onder andere middels het programma Leiden Kennisstad. De virtuele leeromgeving is een initiatief van mboRijnland en bedoeld voor de opleidingen Apothekersassistent,...
Lees meer
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren
Het traject Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren van CIV Welzijn en Zorg is een mooi voorbeeld van hybride onderwijs. Bij kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer is in september 2020 inmiddels de derde groep studenten gestart en bij Junis de tweede groep. Werkgevers, studenten en docenten zijn lovend over deze combinatie van werken en leren. Of zoals Mirjam Companjen, kwaliteits-...
Lees meer
Nieuwe datum online werkveldconferentie CIV Welzijn & Zorg
De online werkveldconferentie van het CIV Welzijn & Zorg wordt gehouden op dinsdag 30 maart, van 15.30 tot 17.00 uur. Aan het officiële programma wordt nog gewerkt. Maar gaat u er maar van uit dat het een scherp inhoudelijk programma wordt, waarin vooral onze partners de hoofdrol spelen. Met een plenaire gedeelte en workshops. Juist...
Lees meer
GPM Werkplekleren gestart bij SkippyPePijN en Vlietkinderen
Kinderopvangorganisatie SkippyPePijN en Vlietkinderen, mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg gaan met elkaar aan de slag met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) Werkplekleren met Leertechnologie. BBL eerstejaars studenten, doorstroom en zij-instroom, werken en leren ondertussen in de eigen organisatie. Een hybride project in de meest brede vorm. Alle betrokken partijen denken mee, maar vooral...
Lees meer
Maatwerktraject Respect
Een groep nieuwe werknemers van VVT-instelling Respect uit Den Haag is gestart met de opleiding tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG). Een maatwerktraject waarbij mboRijnland, in nauwe samenwerking met de betreffende organisatie, het onderwijs vormgeeft. Het maatwerktraject is een combinatie van werken en leren. Het CIV Welzijn & Zorg is trots dat beide partijen ondanks de...
Lees meer
Maak kennis met Marina Theeuwen
Tijdens de coronacrisis en middenin de zomervakantie is Marina Theeuwen gestart als programmamanager bij het CIV Welzijn & Zorg. Een tijd waarin het alle hens aan dek is bij de zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook bij de behorende vakopleidingen. Bruggen slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt is iets waar zij grote affiniteit mee heeft, maar is...
Lees meer
Een terugblik op afgelopen jaar
Wat hebben we afgelopen jaar gedaan? Best veel, ondanks dat de wereld op zijn kop staat door corona. Een mooie compilatie van 2020 met in de hoofdrol onze partners, het team van het CIV Welzijn & Zorg en natuurlijk de studenten. Dit is een greep uit de vele projecten, want er zijn er nog veel...
Bekijk video
Save the date: Symposium ‘Leadership in Practice’
Op donderdag 3 december 2020 organiseren V&VN Wetenschap in Praktijk, Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland en Rho Chi-at-large Chapter het gezamenlijk symposium met als thema ‘Leaderschip in daily practice’. Prof. dr. Bianca Buurman opent het symposium met een oproep: tijd voor echte verandering. Het symposium staat in het teken van meer zeggenschap voor de beroepsgroep. Dat hangt samen...
Lees meer
Conclusie studenten: laat ouderen laagdrempelig zorgtechnologie ervaren
Op donderdag 12 november hebben studenten van mboRijnland en de Haagse Hogeschool de resultaten gepresenteerd van hun onderzoeken naar het gebruik van zorgtechnologie bij senioren. Belangrijkste uitkomst: geef senioren de kans om zorgtechnologie op een laagdrempelige manier te ervaren. De uitkomsten worden gebruikt bij de ontwikkeling van het experimenteerhuis zorgtechnologie in Zoetermeer. Het onderzoek van...
Lees meer
Laat jij je inspireren tijdens het digitale symposium ‘Ruimte voor leren’?
Scholen en (zorg)organisaties hebben te maken met millennials en met studenten uit generatie Z. Twee interessante generaties, die uitgroeien tot de grootste en meest diverse generaties die er zijn. Op donderdag 12 november van 13:00 – 16:00 uur organiseren zorgorganisaties en scholen een webinar en acht verschillende workshops. Deze zijn voor docenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders, leercoaches en HRM-adviseurs...
Lees meer
Waar zitten de projecten van CIV Welzijn & Zorg?
Er zijn inmiddels tal van projecten waar mbo studenten zorg en welzijn kennis en ervaring op doen. Het CIV Welzijn & Zorg benadrukt altijd graag dat wij een regionaal samenwerkingsverband zijn tussen bijna 40 instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. In een flyer hebben we alle projecten op de kaart gezet. En...
Lees meer
“Dit zijn onze toekomstige social workers”
De stage bij wijkcentrum De Spelewey in Voorhout van de tweedejaars studenten Sociaal Werk van mboRijnland zit erop. Het was een gekke periode door de coronacrisis. Gelukkig hebben Timotein Hansen, Vinnie van den Heuvel en Wouter de Bruyn voorafgaand genoeg activiteiten kunnen opzetten en ter afsluiting hebben ze vanuit huis op verzoek van hun stagebegeleider...
Lees meer
Filmpje stage Bus63
Bus63 heeft weer stagiaires van verschillende opleidingen van mboRijnland begeleid. In totaal meer dan 100 stagiaires over de laatste vijf jaar! Bekijk hier de video over de stages van schooljaar 2019/2020.
Bekijk video
Campusgouda.nl live!
Onder de koepel van Campus Gouda brengt regio Midden-Holland bedrijven en hogescholen bij elkaar om het personeel van de toekomst op te leiden. Studenten van verschillende hbo-opleidingen, op het gebied van bijvoorbeeld techniek of zorg, gaan aan de slag met maatschappelijke vraagstukken die op de agenda staan bij bedrijven en overheid. Dit doen zij samen...
Lees meer
Innovatietraject zorg / welzijn en technologie
Technologie in de gezondheidszorg en het welzijnswerk wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers en studenten. Binnen het CIV Welzijn & Zorg hebben we daarom het innovatietraject Technologie in de zorg gestart. In dit traject ontwikkelen zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en mboRijnland activiteiten waarin zowel studenten, docenten als medewerkers in...
Lees meer
Erica Aalsma, De Leermeesters: “Het onderwijs en het werkveld hebben elkaar nodig”
Vooral voor het mbo onderwijs is het werkveld een belangrijke samenwerkingspartner. Maar dat geldt ook andersom. Erica Aalsma van het collectief De Leermeesters die vanuit haar expertise betrokken is bij de onderwijsvernieuwing onder de koepel van het CIV Welzijn & Zorg, is vrij duidelijk: “Durf naar elkaar te kijken zonder oordeel. Pas dan vul je...
Lees meer
De Nationale Zorgklas: Extra handen voor de Zorg
Meteen bij het begin van de corona crisis sloegen Care2Care, mboRijnland en het CIV Welzijn & Zorg de koppen bij elkaar; wat kunnen wij bijdragen? Al snel sloten de MBO Raad en Actiz zich hierbij aan. In combinatie met andere initiatieven is onder leiding van Actiz de Nationale Zorgklas tot stand gekomen. Een landelijk platform...
Lees meer
Maak kennis met: Astrid Prakke-Bruins
‘Maak kennis met’ is een terugkerende rubriek waarin partners zich voorstellen. Dit keer is de beurt aan Astrid Prakke-Bruins van mboRijnland waar zij senior docent Welzijn en projectleider Lerend Wijkcentrum Teylingen en Bus 63 is. Wat houden de projecten Lerend Wijkcentrum Teylingen en Bus 63 precies in? Lerend Wijkcentrum Teylingen is net opgericht. Studenten Sociaal...
Lees meer
Update het practoraat Welzijn en Zorg 2030
Sinds september 2019 is practor Désirée Bierlaagh aan de slag gegaan bij het CIV Welzijn & Zorg. Verschillende CIV partners hebben zich via de samenwerkingsovereenkomst verbonden aan het practoraat. In deze rubriek houden we u op de hoogte van de stappen die zijn en worden genomen. Deze keer blikken we terug op wat er tot...
Lees meer
Binnenkort online opleidingsprogramma Extra Handen in de Zorg
Door de Coronacrisis zijn er heel veel extra handen nodig in de zorg. Vanuit brancheverenigingen en overkoepelende organisaties wordt er veel aandacht gegeven aan de werving van extra mensen die ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn ook zorginstellingen volop bezig met het uitwerken van plannen en het werven van extra hulp. Onder de koepel van het...
Lees meer
Aftermovie bijeenkomst 14 november 2019
Videoverslag van de werkveldbijeenkomst met alle partners van CIV Welzijn & Zorg op 14 november 2019 bij Grey Valley op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Met hierin een indruk van het programma.
Bekijk video
De eerste projecten van Hybride leren in beeld
Bekijk de video die wij tijdens de werkconferentie op 14 november in Zoetermeer lieten zien. In deze korte video laten wij zien waar we staan ten aanzien van de propositie Hybride leren.
Bekijk video
Verslag werkconferentie 14 november
Om bij Grey Valley op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer te komen, moet je een slagboom passeren. Alsof die een overgang markeert. De wereld van nu en gisteren laat je even achter je. Die van morgen – innovatie – rijd je tegemoet. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg heeft deze plek gekozen...
Lees meer
Désirée Bierlaagh gestart als Practor
Per 1 september 2019 is Désirée Bierlaagh gestart als Practor binnen het CIV Welzijn en Zorg. Désirée is verpleegkundige NP en verplegingswetenschapper. De loopbaan van Désirée kent als rode draad leren en ontwikkelen van professionals en teams in veranderende contexten. Via praktijkonderzoek en samen met betrokkenen als medeonderzoeker creëert zij werk- en leeromgevingen waarin vakmanschap...
Lees meer
Zestien docenten Gezondheidszorg en Welzijn klaargestoomd voor toekomst
mboRijnland is op stoom als het gaat om vernieuwend onderwijs. Dat blijkt wel uit de 16 docenten van de MBO Colleges Welzijn en Gezondheidszorg die woensdag 19 juni in Zoetermeer vol trots hun Bewijs van Deelname van de training Werkplekcoach Werkplekleren met Leertechnologie ontvingen. In vijf avonden werden zij de afgelopen periode door Sonja Jong,...
Lees meer
Uit de startblokken
“Het CIV Welzijn & Zorg is goed uit de startblokken. De organisatie is ingericht en communicatie- middelen zijn ontwikkeld. Op de onderdelen hybride onderwijs, modulair/certificeerbaar onderwijs en practoraat is voortgang geboekt.” Zo klinken de eerste drie zinnen uit het voortgangsverslag dat we deze maand naar OCW versturen. Het verslag is een rijke weergave van onder...
Lees meer
Maak kennis met Tanja Ineke
‘Maak kennis met’ is een terugkerende rubriek waarin partners zich voorstellen. In deze eerste editie stelt Tanja Ineke zich voor. Tanja is bestuurder Libertas Leiden, een organisatie voor Welzijn, Thuiszorg en Verpleeghuiszorg. Waarom is Libertas Leiden partner van het CIV Welzijn & Zorg?We hebben behoefte aan een andere manieren van opleiden. Dat lukt alleen als we...
Lees meer
Huisstijl presentatie CIV
Met plezier presenteren wij u het nieuwe gezicht van het CIV Welzijn & Zorg. We noemen het de visuele identiteit. Kortweg: het visuele visitekaartje van het CIV Welzijn & Zorg. Tijdens de werkveldbijeenkomst van 24 januari is de visuele identiteit gelanceerd. De opmaak van deze mail laat de meest herkenbare elementen zien, zoals het logo...
Bekijk video
Inspirerende bijeenkomst 24 januari 2019
Urgentie smeedt hechte verbindingen. Dat blijkt uit de warme begroetingen en de geanimeerde gesprekjes voorafgaand aan de werkveldbijeenkomst van het CIV Welzijn & Zorg in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. De ruim tachtig aanwezigen zijn nieuwsgierig. Willen elkaar inspireren en goede ideeën opdoen. De urgentie is er. Welzijn & Zorg wordt al de...
Bekijk video
CSS Breda en mboRijnland ontwikkelen werkplekleren en nieuwe leertechnologie
CSS Breda, mboRijnland en diverse zorg- en welzijnsinstellingen ontwikkelen samen een nieuwe methode en leertechnologie voor een innovatieve praktijkleerroute voor BBL-studenten. Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur van mboRijnland, en Rens van den Berg van CSS Breda ondertekenden daarvoor op woensdag 19 december een samenwerkingsovereenkomst. De branches welzijn en gezondheidszorg veranderen door de snelle technologische ontwikkelingen...
Lees meer
Subsidie voor innovatieve oplossing personeelstekort in welzijn en zorg
Hoe los je het enorme personeelstekort in de zorg- en welzijnsbranche op? Hoe bereid je medewerkers goed voor op de snel veranderende sector? Bijna alle zorg- en welzijnsinstellingen worstelen met die vragen. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg (CIV W&Z) heeft de oplossing: meer instroom van personeel én personeel dat goed kan omgaan...
Lees meer
CIV Welzijn & Zorg krijgt vorm
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg krijgt steeds meer handen en voeten. Ze passen mooi bij de ambitie van het CIV: een doorbraak realiseren voor (opleidings)vraagstukken binnen Welzijn en Zorg. Dat gebeurt samen met partners uit het werkveld, door middel van het ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs, hybrideonderwijs in (wijk)labs en een practoraat....
Lees meer
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst CIV Welzijn & Zorg
Maandagmiddag 11 juni, in een bomvolle Herenkamer van Brasserie Park te Leiderdorp opent bestuursvoorzitter Otto Jelsma van mboRijnland de bijeenkomst voor het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst CIV Welzijn & Zorg. Daarna wordt vervolgd met presentaties van Ria Rozendaal, directeur MBO College Zorg en Annette van Krimpen, directeur MBO College Welzijn. Ze vertellen vanwaar zij gekomen...
Lees meer
Werkconferentie in Alphen aan den Rijn
Ruim 50 deelnemers waren aanwezig bij de tweede werkconferentie van het CIV Welzijn & zorg in wording. Onverminderd enthousiasme, toezeggingen voor medewerking en constructieve feedback waren de uitkomsten. De opbrengsten uit de tweede werkconferentie zijn meegenomen en verder uitgewerkt en vertaald naar toekomstige projecten. https://www.youtube.com/watch?v=Ol_eDvUNbB8&feature=youtu.be
Bekijk video
Presentatie ‘Perspectief 2030’ door Arie Voorburg
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg organiseert twee keer per jaar werkveldbijeenkomsten met al haar partners. De eerste werkveldbijeenkomst van 2018 was op 6 maart in Corpus te Leiden. Hieronder kun je de presentatie bekijken van Arie Voorburg met de titel ‘Waar is onze toekomst gebleven? Perspectief 2030’.
Bekijk video
Videoverslag werkveldconferentie CIV Welzijn & Zorg 6 maart 2018 te Corpus
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg organiseert twee keer per jaar werkveldbijeenkomsten met al haar partners. De eerste werkveldbijeenkomst van 2018 was op 6 maart in Corpus te Leiden.
Bekijk video
Laad meer…