Nieuwe praktijkleerroute ‘Het Leerhuis’ in Gouda

Twintig studenten van mboRijnland starten een nieuwe praktijkleerroute ‘Het Leerhuis’ bij Zorgpartners Midden-Holland in Gouda. De BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG (VIG) en Verpleegkundige volgen hun opleiding geheel in de praktijk.


De  enthousiaste eerste- en tweedejaarsstudenten starten op locaties De Hanepraij en Savelberg, twee centra voor ouderenzorg in Gouda. Op beide locaties is een leslokaal beschikbaar, waar docenten van mboRijnland de theorielessen geven. Het uitgangspunt is dat het leren van studenten plaatsvindt dichtbij de bewoners, dichtbij het zorgteam en op de werkplek. Praktijkvoorbeelden staan centraal in de lessen. De theorie sluit naadloos aan op de praktijk, waardoor de complexe zorg beter te begrijpen is voor de student. Bovendien kan de student adequaat inspelen op praktijksituaties, omdat ze het geleerde direct in praktijk kunnen brengen. De studenten zijn ingeroosterd als boventallig. Dit betekent dat een student altijd gekoppeld is aan een gediplomeerd medewerker en de ruimte krijgt om rustig mee te kijken, te ervaren en te leren.

Leren en stage lopen tegelijk
De studenten lopen stage en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag in een contextrijke leerwerkomgeving in de centra voor ouderenzorg. Met de leervragen die studenten tegenkomen in de praktijk gaan ze in de theorielessen actief aan de slag.  
De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Daarnaast lopen  de studenten vier uur per dag stage in de zorg. Periodieke gesprekken met werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten zorgen ervoor dat de student centraal staat en het leerproces goed gemonitord wordt.

Doen en ervaren
Het spreekt studenten aan dat ze veel praktijkervaring opdoen op verschillende afdelingen. Menno: “Ik vind het leuk om ouderen te helpen, verzorgen en een goed gevoel te geven. Het leren in de praktijk past bij mij.” Eva: “Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat deze meer persoonsgericht is en er meer begeleiding is. Van kleins af aan weet ik al dat ik de zorg in wil.”
Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Studenten leren sneller door te doen en te ervaren. Ze leren continu in een unieke werkomgeving met een goed leerklimaat, omringd door werkbegeleiders, een praktijkopleider en docenten. Het is mooi dat in deze route nieuwe mogelijkheden, flexibel onderwijs en maatwerk centraal staan.“

Marlies Krijgsman en Esther de Waal zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies: “Na een goede voorbereiding en samenwerking tussen onderwijs en zorginstelling hebben we ontzettend veel zin om te starten met deze groep enthousiaste, gemotiveerde studenten. We verwachten ook dat onze bewoners zullen genieten van het contact met studenten.”

Regionaal samenwerkingsverband CIV Welzijn & Zorg richt zich met onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen en diverse gemeenten onder andere op groei en ontwikkeling van de zorgprofessionals. Het Leerhuis is hier een mooi voorbeeld van.

Fotograaf: Sandra Zeilstra