Margot Röst, teamleider Innovatie & LLO

Van een civ naar een innovatiemotor

De eerste vier jaar CIV Welzijn & Zorg zijn bijna voorbij. In januari wordt een doorstart gemaakt. Hoe deze eruit komt te zien is nog niet definitief. Margot Röst, teamleider Innovatie & LLO bij mboRijnland, waar CIV Welzijn & Zorg onder valt heeft wel een idee welke richting het op zou moeten: een netwerkorganisatie die een innovatiemotor is voor welzijn en zorg met leven lang ontwikkelen als belangrijk aandachtspunt. Zij licht dit graag toe.

Wat is je achtergrond?

“Ik heb 26 jaar in de gezondheidszorg gewerkt: als verpleegkundige, leidinggevende, opleider en als projectleider. Hierin hield ik me bezig met het implementeren van innovaties en het begeleiden van mensen bij veranderprocessen.

Na mijn opleiding tot professional trainer en coach heb ik de overstap gemaakt naar de zakelijke dienstverlening als adviseur/coach, en heb vervolgens mijn eigen bureau opgericht waarin ik nog steeds teams begeleid en individuele coaching geef.  Op basis hiervan kwam ik in contact met de voorganger van mboRijnland. Als team coach ben ik Welzijn en Zorg  binnengekomen en vervolgens vond ik het onderwijs zo leuk dat ik jaren als docent gezondheidszorg heb gewerkt. Het contact met het werkveld heeft altijd mijn interesse gehad. En nog steeds. Vanuit mijn rol als Accountmanager gezondheidszorg voor contractonderwijs en later als strategisch relatiemanager bij LLO bij Leven Lang Ontwikkelen was ik vanaf de start betrokken bij CIV Welzijn & Zorg. Als teamleider Innovatie is deze stap oor mij een vrij logische. Hier kan ik nog meer leven lang ontwikkelen en relaties uit het werkveld verbinden met elkaar.”

Waar richt je je op bij CIV Welzijn & Zorg?

“Mijn opdracht is het uitrollen van de nieuwe koers van het CIV Welzijn & Zorg. Dat doe ik samen met het team Innovatie, het MT, maar natuurlijk ook met het werkveld. Het opbouwen van nieuwe projecten en het bestendig maken van de bestaande projecten binnen het reguliere onderwijs. Er zijn zulke mooie zaken ontwikkeld in de afgelopen vier jaar van het CIV, die moeten worden voortgezet. Het is nu tijd om te verduurzamen, gericht op de toekomst denkend aan de arbeidsmarkt.”

Wat heeft vier jaar CIV Welzijn & Zorg opgeleverd?

“Het CIV is gebouwd op drie speerpunten: hybride-, en modulair onderwijs en het practoraat. Een knappe prestatie van al die partners samen, de zorgprofessionals en de docenten. Dat is nou juist de kracht van CIV Welzijn & Zorg. Het verbinden van werkveld, onderwijs en overheid. Met concrete projecten als resultaat. Het blijft niet bij praten en het bedenken van mooie plannen, maar de handen worden echt ineen geslagen.”

Wat hoop je, als het gaat om de toekomst?

“Dat we die weg met elkaar blijven bewandelen. Maar ik hoop ook dat nieuwe partners aansluiten. Ik denk dan ook aan andere mbo instellingen en het voortgezet onderwijs. Het CIV Welzijn & Zorg kan een netwerkorganisatie worden met als core business onderwijs, in het kader van LLO. Ik zie dit als een gezamenlijke uitdaging van alle betrokken partners. Zo kan het CIV in samenwerking met de regionale netwerkpartners een innovatiemotor worden met een learning community en een practoraat die inzet op ‘praktische wijsheid’

Wil je als partner uit het werkveld, gemeente of onderwijs meepraten over de plannen van CIV Welzijn & Zorg? Kom dinsdag 29 november naar de werkveldconferentie: info@civ-welzijnenzorg.nl.