Maak kennis met Nancy Baghdadi

In de rubriek ‘Maak kennis met’ stelt deze keer Nancy Baghdadi, directeur Welzijn Teylingen zich graag aan u voor.

Waarom is Welzijn Teylingen partner geworden van het CIV Welzijn & Zorg?

“Toen ik in 2019 directeur werd, waren we net partner geworden van het CIV Welzijn & Zorg. Daar waren verschillende redenen voor. Om bijvoorbeeld bij te dragen aan vernieuwing in het onderwijs en om praktijk en onderwijs te verbinden. Door die praktijkopdrachten ervaren de studenten zelf wat het beste bij ze ligt. En een wens is ook dat hierdoor studenten zorg en welzijn in de regio blijven.”

Hoe ziet die samenwerking er concreet uit?

“We zijn een samenwerking aangegaan voor een paar jaar. Per jaar lopen zo’n tien studenten twee dagen in de week voor een paar maanden stage bij welzijn- en zorgorganisaties. Samen met onze professionals geven ze vorm aan onze dienstverlening. Ze leveren echt een bijdrage, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van behoefte onderzoek, ondersteuning bij de verschillende activiteiten waar ze ook met deelnemers contact hebben, maar soms bedenken ze ook nieuwe activiteiten. De professionals vinden het leuk en uitdagend om ze te begeleiden. Het hangt natuurlijk ook af van de houding van de studenten. Iemand die leergierig is, afspraken nakomt en er graag is, is echt van toegevoegde waarde. Die creativiteit en de frisse blik van de stagiaires is heel leuk om te gebruiken. Soms zitten er ook weleens studenten tussen die afspraken niet nakomen, dat is een uitdaging.

Corona was wat dat betreft een ingewikkeld jaar. Onze stagiaires zijn geen toeschouwers, we rekenen echt op ze. Bij ons gingen veel stages gelukkig wel door. En natuurlijk zijn de regels nu strenger: als je verkouden bent, dan kom je niet. En ook dan zie je een verschil in gedrag van studenten. Veel kwamen er nu echt niet opdagen. En daardoor konden activiteiten niet doorgaan.”

Hoe gaan jullie daar mee om?

“Er kunnen natuurlijk ook andere dingen spelen, dat geldt zeker voor deze leeftijdsgroep. Ze kunnen nog heel kwetsbaar zijn. Als stagebegeleider moet je dat beseffen. Het gesprek aangaan is belangrijk. Gelukkig zien we vooral veel betrokken studenten, die veel leveren. Dat is dan echt een feest om mee te werken. Wij hebben ook geleerd dat we vanuit de organisatie duidelijke doelen moeten stellen. We moeten meer sturend zijn richting de student, maar daarbinnen moeten ze wel de ruimte krijgen om met eigen dingen te kunnen komen.”

Hoe is de reactie van jullie deelnemers op de studenten? En andersom?

“Vorig jaar zomer hadden we een eindpresentatie van studenten. Ze presenteerden een keurig verhaal, maar toen ik ging doorvragen kwamen de mooie reacties, bijvoorbeeld het contact met mensen met dementie, of bij gezinnen met een taalachterstand, de gesprekken die ze hadden gevoerd met ouderen en waar ze uiteindelijk ook echt veranderingen zagen. Dat heeft impact op de studenten gehad. Maar ook op onze deelnemers. Bij bepaalde doelgroepen gebeurt er iets magisch. Er ontstaat een chemie, wanneer je bepaalde leeftijdsgroepen bij elkaar brengt. Een jongere brengt bij een oudere soms iets teweeg wat een professional niet lukt. Misschien komt dat omdat ze nog niet veel ervaring hebben en daardoor intuïtief reageren.”

Heeft u nog een advies aan het CIV Welzijn & Zorg?

“Op papier word je geen partner. Er is meer nodig om samen te werken. Iedere organisatie heeft iets anders nodig om tot een succesvolle samenwerking te komen. Het onderwijs heeft andere belangen en behoeftes dan een welzijnsorganisatie of een gemeente. Als je dat niet bespreekt, dan is het lastig om tot een goed partnerschap te komen, om te werken vanuit wederkerigheid.”

Hoe is dat gegaan tussen Welzijn Teylingen en het CIV Welzijn & Zorg?

“Zoals ik net al zei, was het afgelopen jaar ingewikkeld door corona. Projectleider Astrid Prakke en ik hebben mede hierdoor een goed gesprek gehad. De samenwerking moet in balans zijn. Je moet van elkaar weten wat de ander nodig heeft. Sterker nog, wat kan ik voor jou betekenen en wat kan jij voor mij betekenen? Dit gesprek heeft onze manier van samenwerken veranderd. We gaan een mooie, andere invulling geven, een veel duurzamere.”