Maak kennis met Mieke van Dijk

In de rubriek ‘Maak kennis met’ stelt deze keer Mieke van Dijk, docent verpleegkunde mboRijnland en projectleider bij het CIV Welzijn & Zorg zich voor.

Wat doe je als docent Verpleegkunde?

“Ik sta 21 jaar voor de klas. Tot ongeveer 3,5 jaar geleden combineerde ik overigens mijn docentschap met werken op de Spoedeisende hulp. Die afwisseling maakte mij heel gelukkig. Het is goed om als docent zelf daadwerkelijk te ervaren dat de zorg in een enorm tempo verandert. Het opstellen van verpleegplannen bijvoorbeeld, tegenwoordig geheel aangestuurd vanuit computerprogramma’s en applicaties, daar moet je als docent van op de hoogte zijn wil je aansluiting hebben met de student. Ik geef het vak klinisch redeneren, daarom heen geef ik anatomie en pathologie, farmacologie en verpleegtechnisch handelen. Het leukste is om met de klas aan de slag te gaan met een casus. Hoe hoog is de hartslag van de patiënt? Wat merk je op aan bloeduitslagen? Welke onderzoeken moet ik aanvragen? Welke arts moet ik erbij roepen? Wat ga ik als eerste doen? Leg eens uit waarom? Het is een soort spel dat je met de hele klas speelt. Dat is geweldig.”

Wat doe je bij het CIV Welzijn & Zorg?

De gemeente Woerden is op het gebied van zorgtechnologie een samenwerking aangegaan met mboRijnland, vooral toegespitst op dementievriendelijk worden. In het kader daarvan hebben studenten al aan opdrachten van de gemeente gewerkt. In gesprekken met de verschillende betrokken partijen, gemeente Woerden, CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland, stichting Alzheimer en Samendementievriendelijk ziet men in dat we eigenlijk een stap overslaan als we ons alleen richten op zorgtechnologie.

Mieke van Dijk (l) aanwezig bij het Nationaal Dementie Congres

In overleg met Alide de Leeuw, beleidsmedewerker bij de gemeente Woerden, doen studenten nu onderzoek naar wat er leeft en wat er bekend is op het gebied van dementie in de verschillende wijken in Woerden. Denk dan aan caissières van supermarkten, maar ook de apotheek of de ervaring van de buurvrouw.

De studenten streven ernaar om in februari 2022 de hele sociale kaart van Woerden van inwoners met dementie inzichtelijk te hebben. De studenten bieden de sociale kaart aan en hebben talloze ideeën: een zogenoemde “blije doos” vol, om de bewoners met dementie een eigen gezicht te geven met een zo lang mogelijk zelfstandig functionerend en zinvol bestaan. Losse projecten om uit te voeren in de wijk: bijvoorbeeld het opzetten van een informatiepunt voor mantelzorgers, dement talent, voorlichting in wijkcentra. Ook gaat de stichting Samendementievriendelijk trainingen geven aan studenten, en vervolgens uitrollen bij buurtbewoners, ondernemers en middelbare scholen.

Het voornemen is dat het een jarenlang project wordt in samenwerking met de gemeente Woerden. De energie die vrijkomt bij deze jonge studenten is enorm. Wat opvalt is dat ze zich betrokken voelen bij het onderwerp en dat de verschillende projecten maatschappelijk betekenisvol zijn.”

Je bent ook betrokken bij Doorlopende leerlijnen. Wat houdt dat in?

“Tijdens het tweede leerjaar mogen vmbo leerlingen op de locatie Woerden meedraaien met de lessen zorg, welzijn en economie. Dit bereidt hen voor op de profielkeuze. In het derde jaar kiezen ze hun examenprofiel, maar vaak hebben ze geen idee welke beroepen daar onder vallen.

Door Doorlopende Leerlijnen maken ze kennis met de mbo-opleidingen die aansluiten op hun profielkeuze. Zo doen vierdejaars mbo’ers Zorg en Welzijn hun examen voorlichting en instructie op het Kalsbeek College. Vorig jaar ging dat bijvoorbeeld over drugsgebruik. Voor de vmbo leerlingen is het een les van een half uur, voor de mbo student is het een examen. Het mooie is dat er spontaan een discussie op gang komt. Vmbo leerlingen vragen: Waar ga je dan stagelopen? Wat houdt jouw beroep dan precies in? Hoe zit de weg naar het examen eruit? Zo krijgen ze een tastbaar en concreet beeld wat ze kunnen doen met deze profielkeuze.

De volgende stap in Doorlopende Leerlijnen is dat een vierdejaars vmbo-leerling wordt gekoppeld aan een eerstejaars mbo student. Ze worden maatjes. Ze volgen samen lessen, ze mogen meelopen op de stageplek van de student én loopbaanopdrachten van het vmbo en eerstejaars mbo worden samengevoegd en onder begeleiding van de eerstejaars mbo student gemaakt. De opdrachten worden opgeslagen in het portfolio zoals gebruikelijk is op het mbo. Zo start de vmbo leerling met een portfolio dat al waardevol is op het mbo.

Doorlopende Leerlijnen loopt nu in de gemeente Woerden op het Kalsbeek College. We kunnen dit zo uitrollen naar andere middelbare scholen en daar wordt nu op in gezet. Covid heeft wel wat roet in de voortvarendheid gegooid.”

Het CIV Welzijn & Zorg is ook onderdeel van Doorlopende Leerlijnen. Wat is deze rol?

“Die is heel belangrijk. Het CIV Welzijn & Zorg brengt alle partijen bij elkaar: de gemeente, het onderwijs/opleidingen, de zorginstellingen, expertise en ondernemers (om maar een aantal te noemen). Een smelt- en kookpot van mensen die op allerlei vlakken ideeën en mensen kunnen verbinden en enthousiast maken voor projecten, verbinding met het onderwijs, studenten op weg helpen zich te ontplooien.

Ik heb bijna 40 jaar aan het bed gestaan, ik ben begonnen met de nonnen. Ik vind het mooi om te zien hoe mijn beroep zich aan het ontplooien is naar hbo en zelfs universiteit. Ik heb gezien wat zorgtechnologie betekent voor mijn vak. Vandaag de dag gaat die technologische verandering nog sneller. Die jonge mensen moeten daarop voorbereid zijn. Ze moeten eigen ondernemerschap hebben. Ze moeten constant alert zijn op hoe blijf ik deskundig, hoe zorg ik dat ik blijf meebewegen. Dat moeten wij, de docent en het werkveld hen nu al meegeven.”