Maak kennis met Marina Theeuwen

Tijdens de coronacrisis en middenin de zomervakantie is Marina Theeuwen gestart als programmamanager bij het CIV Welzijn & Zorg. Een tijd waarin het alle hens aan dek is bij de zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook bij de behorende vakopleidingen. Bruggen slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt is iets waar zij grote affiniteit mee heeft, maar is een extra uitdaging in deze online tijd. “Juist nu moeten we die dialoog met elkaar aangaan.” Marina stelt zich graag aan u voor.

U heeft flink wat ervaring op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Wat staat er zoal op uw CV?

“Ik heb onder meer gewerkt bij Hogeschool Fontys, bij het Expertise Centrum Gezond en Technologie. Dat is vergelijkbaar met het CIV Welzijn & Zorg alleen dan voor hbo. Wat heeft de praktijk nodig en vervolgens vertaalden we dat naar nieuwe inhoud voor gezamenlijk onderzoek en onderwijs.

In mijn laatste baan was ik programmamanager Onderwijs en Arbeidsmarkt voor de provincie Limburg. Hoe kan in het onderwijs een Leven Lang Ontwikkelen worden ingericht. Hoe maak je inwoners bewust van hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van hun loopbaan? Welke kansen biedt de arbeidsmarkt jou?

Overigens ben ik ook nog bezig geweest om een sociale onderneming te starten, gericht om jongeren die geen diploma en geen werk hebben, weer actief te krijgen. Helaas gooide corona roet in het eten. Maar gelukkig kwam toen de vacature bij het CIV Welzijn & Zorg voorbij.”

Waar komt die interesse in onderwijs en arbeidsmarkt vandaan?

“Ik heb zelf altijd een grote nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. En daardoor wil ik mezelf graag ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat iedereen die kans krijgt. Zeker als je jong bent, moet je de kans krijgen om je te ontwikkelen. Je hebt een goede start nodig om je staande te kunnen houden in de wereld, want juist als je jong bent ligt die wereld nog voor je open.”

Wat houdt uw rol als programmamanager in bij het CIV Welzijn & Zorg?

“Er zijn binnen het CIV veel ideeën en plannen om het mbo onderwijs beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld, om het aantrekkelijker te maken voor studenten, maatwerk te bieden en te onderzoeken wat de waarde is van deze innovaties. Als programmamanager heb ik de taak ervoor te zorgen dat we een goede samenwerking hebben in het CIV, dat we werken en kunnen werken aan de afgesproken doelen en binnen de afgesproken kaders. Verder zorg ik ervoor dat het CIV bekendheid heeft en verbonden is met andere relevante samenwerkingen en ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de aansluiting bij de Nationale Zorgklas. Mijn taak is ook ervoor te zorgen dat we concrete projecten starten, hiervan samen leren en deze kennis en ervaring delen in ons netwerk. De meerwaarde van de samenwerking in het CIV is dat we projecten gebruiken als vliegwielen. Een geslaagde innovatie kunnen we borgen, onderdeel maken van ons werk en het reguliere onderwijs.  Op deze manier vergroten we de vernieuwingskracht in onze organisaties en ontwikkelen we een regionaal lerend netwerk. Ideeën voor innovatie en samen leren ontstaat als je met elkaar in gesprek bent en dat ontstaat in de huidige periode niet spontaan. Daarom wil ik ook extra inzetten op het organiseren van online bijeenkomsten en gesprekken.

Tot slot is het mijn opdracht om voor de komende twee jaar waarin we subsidie hebben, een vorm te vinden om deze samenwerking te verduurzamen.”

Wat is uw eerste indruk van het CIV Welzijn & Zorg?

“Het eerste wat mij opviel was dat we veel mooie projecten hebben met verschillende partners. Projecten die een divers karakter hebben. Samen met verschillende gemeenten zetten we bijvoorbeeld in op zorgtechnologie. Daarnaast loopt het welzijnsproject Bus 63, waarbinnen studenten vier dagen in de week stage lopen en de praktijk leren op verschillende onderdelen. Bij Verbindend leren worden verschillende leertechnologieën gebruikt. En zo heeft ieder project binnen het CIV Welzijn & Zorg iets bijzonders.

Momenteel voer ik nog steeds kennismakingsgesprekken met onze partners. Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd en betrokken iedereen is. Daar mogen we met elkaar best trots op zijn.”

In hoeverre heeft corona effect op het CIV Welzijn & Zorg?

“Met sommige projecten hebben we enige vertraging opgelopen, maar over het algemeen hebben we doorgezet. Dat geldt ook voor het begeleiden op de werkplek. Het is mooi om te zien dat die ruimte er nog steeds is in deze tijd. Er zijn zelfs nieuwe partners bijgekomen.

Wat we natuurlijk wel missen zijn de fysieke bijeenkomsten, zoals onze bekende en altijd goedbezochte werkveldconferentie. We missen ook echt dat contact met onze partners, en met de docenten binnen mboRijnland. Het is goed om met elkaar de dialoog aan te blijven gaan. We gaan een online bijeenkomst  organiseren in het eerste kwartaal 2021. Misschien met online workshops in kleine groepjes.

Ik kan dus wel stellen dat het werken aan de intensieve verbinding met onze partners is achtergebleven door corona. Maar dat is natuurlijk verklaarbaar, het is alle hens aan denk. Het is voor mij wel een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd. Onderwijs en werkveld samenbrengen is één, maar het moet geen eenrichtingsverkeer zijn. Ik zou het mooi vinden als er vanuit de partners ook ruimte is om met initiatieven te komen. Als er van beide kanten input komt, dan kan je spreken van een echte samenwerking.”

Heeft u een vraag voor Marina Theeuwen, stuur dan een mail naar mtheeuwen@mborijnland.nl.

Meer nieuws