Maak kennis met: Astrid Prakke-Bruins

‘Maak kennis met’ is een terugkerende rubriek waarin partners zich voorstellen. Dit keer is de beurt aan Astrid Prakke-Bruins van mboRijnland waar zij senior docent Welzijn en projectleider Lerend Wijkcentrum Teylingen en Bus 63 is.

Wat houden de projecten Lerend Wijkcentrum Teylingen en Bus 63 precies in?

Lerend Wijkcentrum Teylingen is net opgericht. Studenten Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening werken twee dagen per week mee aan de inzet en de zelfredzaamheid van wijkbewoners. Het leuke hieraan is dat ze werken met verschillende doelgroepen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat ze onderzoek doen, activiteiten opzetten en aandacht geven aan wijkbewoners. Bij Bus 63 werken de studenten, overigens ook van andere opleidingen, samen met Mooi Zoetermeer (Xtra) aan het leefbaar maken van de Zoetermeerse wijk Buytenwegh en bieden ze diverse welzijnsorganisaties ondersteuning door het ‘uitlenen’ van studenten voor een deelstage. Dit project is een mooi voorbeeld van structureel hybride leren. Mooi Zoetermeer en andere partners uit het werkveld verzorgen op locatie namelijk workshops voor de studenten.

Wat is jouw rol als projectleider?

Ik zorg dat het onderwijs een plek krijgt in het werkveld. Ik geef workshops aan studenten en begeleid ze met het examen. Ik ben een soort juf op de werkvloer. Ook train ik de begeleiders uit het werkveld. Hoe ga je om met studenten die niet de juiste beroepshouding hebben? Waar moeten ze opletten bij het examineren?

Wat zijn de reacties vanuit het werkveld op deze samenwerking?

Het werkveld is enthousiast. Deze manier van werken is heel erg van deze tijd. Ze zijn zoveel minder tijd kwijt aan onduidelijkheden op school. Ik ben de spil hierin.  Ze horen via mij sneller hoe het met de studenten gaat op school. En door de samenwerking met onderwijs en studenten doen ze veel inspiratie op voor het beroep. De lijnen zijn korter.

En de studenten?

De studenten leren veel meer in de praktijk. Ze krijgen best veel verantwoordelijkheid en moeten regelmatig initiatief tonen en ze leren diverse welzijnsorganisaties en hun doelgroepen kennen.

Wat is de rol van het CIV Welzijn & Zorg hierbij?

Zoals iedere branche moet ook het onderwijs innovatief zijn. Dat is moeilijk bij te benen. Ik zie in het werkveld zo vaak nieuwe ontwikkelingen. Deze koppel ik terug naar mijn collega’s. Het is om die reden voor ons belangrijk dat we samenwerken met andere partijen. Het CIV Welzijn & Zorg helpt hierbij. Met name de inhoudelijke input tijdens de bijeenkomsten zijn belangrijk omdat je als projectleider vaak in je eentje werkt. En vervolgens is het fijn te merken dat het werkveld openstaat voor ons, en vooral onze studenten.