Leyden Academy en CIV Welzijn & Zorg slaan handen ineen

Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide partijen onderstrepen het belang van vakmanschap in zorg en welzijn dat hoofd, hart en handen omvat. Ze willen dit gezamenlijk ontwikkelen via participatief actieonderzoek met docenten, studenten en medewerkers in zorg en welzijn, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten en hun mantelzorgers. Namens Leyden Academy tekende directeur Tineke Abma de samenwerkingsovereenkomst; Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, zette zijn handtekening namens het CIV Welzijn & Zorg.

Bevlogen en bewogen professionals

Beide organisaties zien volop mogelijkheden om elkaar te versterken, met name rondom het practoraat Welzijn en Zorg. Er zijn raakvlakken in het onderzoek naar thema’s als werkplek leren, (normatieve) professionalisering en beroepsidentiteit. Onderwerpen die naast meer methodisch-technische aspecten, aandacht vragen voor de moreel-ethische kwaliteit van zorg en welzijn. We werken daarbij vanuit de overtuiging dat het leren reflecteren en ontwikkelen van een moreel kompas de professional als mens raakt, en willen juist die kwaliteiten ontwikkelen. In het onderwijs, maar ook in de beroepspraktijk. We hopen zo bij te dragen aan het urgente vraagstuk hoe we de zorg op een goede manier kunnen (blijven) bemensen met bevlogen en bewogen professionals, en hoe jonge mensen tot vakbekwame zorgprofessionals  kunnen worden opgeleid.

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, zette zijn handtekening namens het CIV Welzijn & Zorg. Namens Leyden Academy tekende directeur Tineke Abma.

Vakmanschap onderzoeken met de praktijk

De missie van Leyden Academy is het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. De onderzoekers hechten er veel waarde aan dat kennis gezamenlijk wordt gegenereerd met betrokkenen in de onderwijs- en beroepspraktijk zelf , en zijn weg vindt naar beleidsmakers en het grote publiek. De samenwerking met het CIV Welzijn & Zorg sluit hier goed bij aan, aldus Tineke Abma: “Wij voeren op dit moment diverse studies uit in de verpleeghuiszorg, waarbij leef- en werkplezier het uitgangspunt vormen. Dialoog en wederzijds leren staan voorop: we verrichten onderzoek in nauwe samenwerking met zorgmedewerkers op de werkvloer, met bewoners, hun naasten en met het management. In de langdurige zorg werken veel medewerkers die op mbo-niveau zijn opgeleid. Waarom zouden we hun ervaringen en kennis niet nog veel actiever benutten in het opzetten en doen van onderzoek naar vakmanschap? Naast onze bestaande relaties met universiteiten en de lectoraten van hogescholen, is de samenwerking met het practoraat via het CIV Welzijn & Zorg dus heel waardevol.”

Brug tussen wetenschap en praktijk

Het CIV Welzijn & Zorg ziet de komst van Leyden Academy als een toegevoegde waarde. Otto Jelsma: “We zijn blij met de toetreding van Leyden Academy als partner. De samenwerking met het practoraat van het CIV Welzijn & Zorg versterkt het onderzoek naar hoe we samen met het werkveld de praktische wijze professional kunnen opleiden.’’

Meer nieuws

 • Digitale themabijeenkomst
  7 mei 2021Nieuws
  Wat is het belang en de inzet van learning communities in de praktijk? Op dinsdag 18 mei verzorgt practor bij het CIV Welzijn & Zorg, Desirée Bierlaagh same...
 • Kick-off samenwerking vmbo en mbo in Leiden
  6 mei 2021Nieuws
  Naast Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Leidschendam gaan in Leiden ook vmbo scholen samenwerken met mboRijnland rondom Welzijn & Zorg. Dwars door alle COVID-p...
 • Terugblik conferentie CIV op koers?
  28 april 2021Nieuws
  Openstaan voor vernieuwing. Blijven samenwerken. Falen mag. Zorgtechnologie kan gebruikt worden, zonder afstandelijk te zijn. Verwachtingen uitspreken. Dit is e...
 • Eerste gediplomeerden werkplekleren GPM
  7 april 2021Nieuws
  Vorige week zijn op een feestelijke bijeenkomst de diploma’s uitgedeeld aan de eerste groep van het CIV Welzijn & Zorg traject werkplekleren Gespecialiseerd...