Lerend netwerk Werkpleren met leertechnologie

“Mooie verbinding tussen praktijk en onderwijs”

Zo’n 30 docenten Zorg en Welzijn van mboRijnland kwamen dinsdag 6 december naar de bijeenkomst over werkplekleren met leertechnologie. Deze onderwijsmethode voor de BBL student loopt al een paar jaar en steeds meer organisaties maken hier inmiddels in samenwerking met mboRijnland gebruik van. Tijd om door te pakken en te professionaliseren, vindt Marianne Weijers, coördinator werkplekleren met leertechnologie. 

“Toevallig heeft vandaag weer een nieuwe organisatie aangegeven met werkplekleren te willen starten”, begint Weijers trots haar presentatie. De methode en leertechnologie is zo’n vier jaar geleden gestart vanuit CIV Welzijn & Zorg. Het is een innovatieve praktijkleerroute voor BBL-studenten. De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Dat vraagt om onderwijs waarin de beroepspraktijk in de volle breedte zichtbaar is. CSS Breda, mboRijnland en diverse zorg- en welzijnsinstellingen hebben werkplekleren ontwikkeld.

Coaches en experts

Steeds meer docenten werken of gaan werken met deze methode. Dit schooljaar wil het team werkplekleren elkaar vaker opzoeken. Weijers: “Om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Werkplekleren met leertechnologie is op iedere plek weer anders. Ieder team krijgt een eigen expert docent die is getraind en andere docenten kan helpen. Caroline, Ada en Carla gaan die rol vervullen. We gaan bijeenkomsten aanbieden voor nieuwe docenten, maar er komen ook examineringsbijeenkomsten en wanneer daar behoefte aan is kan er worden gecoacht door andere docenten.”

Marjolein Ladestein van de SDB Groep, ontwikkelaar van werkplekleren met leertechnologie:  “De dialoog tussen student en docent, maar ook tussen studenten onderling staat centraal. Dat kan met behulp van verschillende hulpmiddelen, zoals een community of de beeldtafel, te vinden op het platform. Het gaat om het bespreken en analyseren van de praktijksituaties waar studenten mee te maken hebben gehad of mee gaan krijgen.”

Ada, docent Verpleegkunde geeft het voorbeeld van palliatieve zorg. “Tijdens de opleiding komt dat later aan bod, terwijl studenten daar eerder behoefte aan hebben. Via de dagstart, een onderwijsonderdeel behandel ik dat eerder.” Véronique Hermans werkt zo’n drie jaar met werkplekleren met technologie bij kinderopvangorganisatie Junis. Tot volle tevredenheid van alle partijen. “Je hebt als docent ineens een nadrukkelijker relatie met het werkveld. Ik ervaar dat als heel waardevol.”

Loslaten en vasthouden

Voor andere docenten, die net zijn begonnen met werkplekleren is het nog even zoeken. Ladestein beaamt dat het best wennen is. “De student geeft zelf aan wat hij nodig heeft. Wat vraagt dat van jou? Loslaten!” Désirée Bierlaagh, als practor CIV Welzijn & Zorg betrokken bij verschillende projecten waar met werkplekleren wordt gewerkt,  reageert: “In plaats van loslaten, spreek ik liever van anders vasthouden. Het is belangrijk dat het voor jou als docent voelt als goed werk. Het is niet één blauwdruk. Je moet zelf achterhalen hoe jij omgaat met werkplekleren.”

Ladestein legt uit: “Het werk staat centraal. Studenten leren uit werksituaties. Technologie is een middel om samen aan de slag te gaan en om die interactieve vorm te krijgen. Je haalt continu de werkplek erbij. Zo speel je en faciliteer je. Eigenlijk doen jullie het al, maar we maken jullie er meer bewust van en geven tools.”

Workshop

Tijdens de workshops gaan de docenten zelf aan de slag met de beeldtafel, een onderdeel van werkplekleren met technologie. Wat kun je hiermee? En wanneer maak je hier gebruik van? De reacties zijn wisselend. Waar de één het chaotisch vindt, vindt de ander het een goed middel om de focus vast te houden.

Deze reacties zijn voor coördinator Marianne Weijers een bevestiging dat deze bijeenkomst een goede zet is. “En ik ben blij met onze experts docenten die de methodiek en denkwijze van het werkplekleren door gaan geven aan collega’s en praktijkopleiders in het werkplek. Daar is dus echt behoefte aan. Werkplekleren is een innovatie manier van lesgeven, die positief wordt ontvangen door het werkveld. Maar dan moeten onze docenten wel begeleid worden om dit goed te kunnen uitvoeren. Het is een mooie verbinding tussen praktijk en onderwijs. En dat dat begint bij de docenten.”

Precies vier jaar geleden is werkplekleren met leertechnologie gestart. Lees hier het artikel van toen: https://civ-welzijnenzorg.nl/css-breda-en-mborijnland-ontwikkelen-werkplekleren-en-nieuwe-leertechnologie/

Heb je vragen over werkplekleren met leertechnologie? Marianne Weijers – Clemens mweijers@mborijnland.nl