Leiden draagt financieel bij aan ontwikkeling virtuele leerapotheek

mboRijnland en diverse partners gaan een virtuele leerapotheek ontwikkelen. De gemeente Leiden draagt bij aan de ontwikkelkosten omdat deze vorm van innovatief onderwijs past binnen de samenwerking die mboRijnland met de gemeente Leiden heeft, onder andere middels het programma Leiden Kennisstad. De virtuele leeromgeving is een initiatief van mboRijnland en bedoeld voor de opleidingen Apothekersassistent, Apotheker en Farmaceutisch Consulent.

De overgang tussen de opleidingen Apothekersassistent, Farmacie en Farmaceutisch Consulent en de beroepspraktijk van een apotheek is soms behoorlijk groot. Tijdens de opleiding hebben de studenten niet altijd de mogelijkheden om complexe praktijksituaties te oefenen. Rollenspelen benaderen slechts in beperkte mate de complexiteit van het werken in een apotheek. Bovendien worden ze door studenten niet als veilig ervaren en eerder beoordelend dan lerend.

Ook in de praktijk blijkt het lastig te zijn om te oefenen met consultvoering, complexe communicatiesituaties en processen in de apotheek. Binnen de apotheek spelen verschillende belangen een rol. De apotheker is eigenaar, moet productie en omzet halen en is onderdeel van de zorgketen. Dat kan het leerproces van studenten onder druk zetten.

Praktijk en opleiding verbinden

Een virtuele leerapotheek kan de opleiding en praktijk van een apotheek dichter bij elkaar brengen. Hierin worden beroepssituaties aan de hand van op de praktijk gebaseerde beschreven scenario’s met 3D- en 360-beelden van een apotheek gefilmd. Iedere situatie in de virtuele leeromgeving wordt gemaakt op basis van scripts waarin scenario’s met beslisbomen zijn beschreven. Studenten kunnen per situatie op verschillende momenten kiezen welke handelswijze het beste is. De antwoordopties geven studenten inzicht in de manier waarop ze kunnen handelen. Bovendien geeft het studenten met weinig praktijkervaring direct inzicht in de mogelijke oplossingen.

Uniek samenwerkingsverband

De virtuele leerapotheek is een samenwerkingsverband van mboRijnland, de Universiteit Leiden, de KNMP, de Stichting Beroepsvereniging Apothekersassistenten (SBA) en de Vereniging Jonge Apothekers. Inmiddels zijn ook de Capabel Hogeschool aangehaakt en ROC Midden Nederland, de Universiteit Utrecht, Albeda College, Deltion College, VISTA College, ROC Mondriaan en ROC Scalda. De Dialogue Trainer, BENU Apotheken en Dutch VR zijn als bedrijven aangehaakt. Een uniek samenwerkingsverband van werkveld, mbo, hbo en universiteit. Het mooie is dat mboRijnland initiatiefnemer is van het project.

Belangrijk voor Leiden Kennisstad

De gemeente Leiden draagt bij aan de ontwikkelkosten omdat de virtuele leerapotheek past binnen de rol van mboRijnland binnen het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Verder steunt de gemeente het project omdat het bijdraagt aan het voorkomen van voortijdige schooluitval en meer studenten de kans geeft om een startkwalificatie op minimaal MBO niveau 2 te halen. 

Einde studiejaar gereed

De verwachting is dat de virtuele leerapotheek aan het einde van dit studiejaar is ontwikkeld. Het bevat dan acht leersituaties. In de komende jaren zullen de deelnemende partijen meer leersituaties voor het platform schrijven. Uiteindelijk is het de verwachting dat het platform ook voor andere opleidingen geschikt zal zijn.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Marcel de Jong – 06 34555011 en mjong@mborijnland.nl