Kick-off ‘Zeven klassen, zeven wijken’

Zeven studieloopbaanbegeleiders en zeven wijken durven het aan

Na een jaar pionieren, waarin zeven klassen van mboRijnland zeven wijken van Leiden zijn ingegaan, is het nu zo ver om het project ‘zeven klassen, zeven wijken’ serieus handen en voeten te geven. Een uniek project, wat onderwijs en werkpraktijk samenbrengt. Zo worden studenten opgeleid tot een nog betere sociaal werker. Op dinsdag 5 juli kwamen diverse werkveldpartners vanuit Sol, Incluzio en eerstejaars studieloopbaanbegeleiders (SLB) van mboRijnland bij elkaar om de resultaten van eerder onderzoek te delen en met elkaar vooruit te kijken.

Het contact onderling is zeker een pluspunt, maar, adviseerden de aanwezigen aan Suzan Middel, Anne Naus en Astrid Prakke (docenten en projectleider mboRijnland) in eerdere evaluaties, dit contact kan geïntensiveerd worden. ‘Meerdere contactmomenten in het jaar is natuurlijk altijd mogelijk, maar hoe mooi is het als we een gezamenlijke start maken met zowel onderwijs als werkveld, waarin we onze evaluaties kunnen delen, maar vooral vooruit kunnen blikken op het project in het nieuwe schooljaar’, aldus Anne, Astrid en Suzan. Kortom, één Kick-Off!

De sfeer zat er tijdens de kick-off gelijk goed in. Suzan, Anne en Astrid namen de aanwezigen mee in hun evaluatie onderzoek van het afgelopen jaar over ‘zeven klassen, zeven wijken’ en hoe het er na de zomer uit zou moeten komen te zien.

Waar het onderwijs ondersteunend kan zijn aan het werkveld en andersom

Er ontstonden mooie gesprekken en er werden prikkelende vragen gesteld. ‘Wat is een bufferweek?’. Anne vertelde dat dit een onderwijsvrije week is voor de studenten aan het eind van de periode. “Zulke weken zijn uitgelezen om in het werkveld aan de slag te gaan.” Ook gaf het werkveld aan dat de ouderavond die studenten organiseren, ook leuk voor een werkveldpartner is om bij aanwezig te zijn. Er werden ideeën geopperd en ervaringen uitgewisseld. Er ontstond echt een energie. Verschillende aanwezigen lieten weten dat zo’n (fysieke) bijeenkomst als deze Kick-Off helpend is, en in de toekomst voor alleen nog maar mooiere ideeën kan zorgen. Waar het onderwijs ondersteunend kan zijn aan het werkveld en andersom.

‘Speeddaten met zeven matches als gevolg’

Vanuit deze bruisende energie was het dan nu écht tijd om de wijken te verdelen. Waar de ene studieloopbaanbegeleider en wijkvertegenwoordiger elkaar al met één blik vond, ging de ander met diverse partners in gesprek. Maar met resultaat. Want uiteindelijk was elke studieloopbaanbegeleider aan een wijk gematcht.  

Onder het genot van thee en koffie en een koekje brainstormde de aanwezigen nog even verder. Zo ontstond er het idee in één groepje dat ze vanuit het werkveld in de eerste week naar school wilden komen, zodat ze zich met elkaar gezamenlijk voor konden stellen. ‘Wij zijn een drie-eenheid en doen het met elkaar.’

Als je niet weet wat een ieder wilt en kan, dan kun je geen bruggen bouwen. Hiervoor is een échte (fysieke) ontmoeting nodig!