Kick-off samenwerking vmbo en mbo in Leiden

Naast Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Leidschendam gaan in Leiden ook vmbo scholen samenwerken met mboRijnland rondom Welzijn & Zorg. Dwars door alle COVID-perikelen heen is een jaar gesproken over dit initiatief en groeide het enthousiasme bij de aangesloten scholen. Op 20 april was de officiële kick-off van het project Magenta Leiden, een samenwerking tussen zeven vmno scholen en mboRijnland Welzijn & Zorg.

Kennis maken, inspiratie opdoen en veel concrete plannen bedenken voor een beter contact, met als uiteindelijk doel een betere doorstroom van het vmbo naar het mbo. Maar ook het aantrekkelijker maken zodat de vmbo leerling via een verkorte opleiding dat de weg naar het mbo interessanter wordt om daarna eventueel ook nog door te kunnen stromen naar het hbo.

“Ik hoop dat we deze beweging uitbouwen en duurzaam laten zijn”

In Alphen, Gouda, Woerden, Zoetermeer en Leidschendam is deze samenwerking tussen vmbo en mbo ook gestart, maar nergens is de omvang hiervan zo groot als in Leiden. De intensivering van de contacten en het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen moet gaan zorgen voor een soepele overgang en een goede inhoudelijke aansluiting op het huidige vervolgonderwijs in het mbo. Het enthousiasme in Leiden is groot. Het Adelbertcollege, Da Vinci College, Leonardo College, Marecollege, Teylingencollege Duinzicht en het Vlietland College richten zich samen met mboRijnland in eerste instantie op de opleidingen apothekersassistent, doktersassistent, tandartsassistent en sociaal werk. Frank Hermans, projectleider bij CIV Welzijn & Zorg benadrukt daarbij echter het belang van een bredere samenwerking. “Door dit initiatief binnen mboRijnland te verbreden naar andere colleges kunnen wij ook leerlingen met een ander profiel en/of beroepskeuze bedienen in dit samenwerkingsproject. Ons ROC is er voor iedereen, dus werken we ook aan een college-overstijgende samenwerking vanuit mboRijnland.”

Xandra Claassen, schoolleider vmbo-t op het Adelbert College: “Het is mooi om te zien hoeveel partijen meedoen. Ik hoop dat we deze beweging met elkaar gaan uitbouwen en duurzaam laten zijn. Wij hebben er met elkaar veel voor over om voor het VMBO doorlopende leerlijnen te realiseren en voor vmbo tl en gl, en de Nieuwe Leerweg samen met mboRijnland te ontwikkelen.”